Oplev Søhøjlandet

Foreningen Oplev Søhøjlandet er en aktør i oplevelsesøkonomien. Vi er organiseret som et netværkssamarbejde, der fortolker og omsætter den lokale natur- og kulturarv til en drivkraft i udviklingen af Søhøjlandet

På grundlag af natur- og kulturhistoriske værdier styrker foreningens projekt- og formidlingsarbejde områdets identitet – til gavn for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Foreningen arbejder således med  udviklingsorienterede opgaver.

Foreningen Oplev Søhøjlandet udfører ikke museumsarbejde i traditionel forstand, men bl.a. museernes viden og faglighed indgår i foreningens formidlingsarbejde

På Sukkertoppen.
Foto: Bendt Nielsen


Foreningens navneskift (tidligere Søhøjlandets Økomuseum) trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

Foreningen Oplev Søhøjlandet har - siden idéen om Søhøjlandets Økomuseum for alvor tog form fra februar 1997 – arbejdet på at opbygge en organisation og et netværk, som kunne rumme varetagelsen af en række udviklingsopgaver med høj grad af lokal forankring. I årene fra 1997 til 2007 har økomuseet realiseret projekter for omkring 6 mio. kr. 

 

 

Oplev Søhøjlandet
Klostervej 3
8680 Ry

Tlf. 86696600
kontakt@ecomuseum.dk