Skanderborg Museum
Adelgade 5, 8660 Skanderborg
Tlf. 8652 2499, Fax 8652 1198
email: info@skanderborgmuseum.dkHjemmesiden er under opdatering


Museumsbygningen, Adelgade 5

Museet har til huse i byens tidligere byfogedgård, senere dommergård, hvis ældste dele er fra 1700tallets midte. Den nuværende fremtoning, røde teglsten med pudsede bånd, går tilbage til 1888. Ejendommen, der ejes af Skanderborg kommune, blev stillet til rådighed for Skanderborg Museum i 1980. I foråret 2001 blev føjet en ny indgangsbygning, lille p-plads og handicaprampe til museet.

  Indgangspartiet

Indgangsbygningen er tegnet af arkitektfirmaet Jette og Jørgen Frost Larsen m.a.a., A/S, Skanderborg.

Faste udstillinger

Knivskaft af elfenben fra Ring nonnekloster   

Museets faste udstilling kaldes "Brikker af en virkelighed". 

Gennem udvalgte nedslagspunkter vises brudstykker af den særlige historie, som kan fortælles om Skanderborg by, slot og omegn.

Der er lagt vægt på at fremhæve genstandene, som man også kan kalde "den ægte vare", som kobles med den gode historie.

Det er museets hensigt, at den besøgende på denne måde kommer tæt på datidens mennesker og livsforhold.

 

 

Hovedtemaer i den faste udstilling "Brikker af en virkelighed"

Skanderborg
 
  

Her fortælles blandt andet byens historie fra 1583, da Skanderborg blev købstad. Højdepunkter i købstadens historie var især i 1700tallet, da Skanderborg var garnisonsby, og senere omkring 1860, da begyndende industri og jernbanens etablering gav grundlaget for den moderne by.

Skanderborg Slots historie er et vigtigt kapitel. Slottet blev opført omkring 1570, blandt andet af materialer fra det nedrevne Øm Kloster. Skanderborg Slot blev nedrevet i 1767, og i dag er kun slotskirken tilbage.
    

  

Skanderborg Slot 1746
Skanderborg Slot 1746

        
Skanderborg slotskirke

 


      

Saks

Nål

   

I middelalderen var dynamikken især forankret i kongens borg fra omkring 1200, landsbyerne og de mange klostre, som er et af kendetegnene for Søhøjlandet.
Museets udstilling beskriver bl.a. dagligdagen i benediktinernonneklostret Ring ved Skanderborg Sø.

Formodede bogbeslag Fingerbøl

"Bed og arbejd". Sysager og formodede bogbeslag. Ring nonnekloster. 1300-1400 tallet.

 

Skanderborg egnens forhistorie er spændende og markant. Museet sætter focus på to, arkæologisk undersøgte lokaliteter: 

Ertebøllebopladsen Ringkloster ved Skanderborg Sø.

Desuden dele af det store krigsbytteofferfund fra Illerup ådal.
Fire ofringer af kostbart krigsbytte fandt sted i perioden 200 - 450 e. Kr.

Krigsbytteofferfund fra Illerup Ådal.

Skanderborg Museum viser desuden en udstilling om legetøj gennem 100 år.
      
Dukker   Legetøj
   

Oversigt over museets udstillinger m.m.

 

Grundplan over museet   

Klik på de røde ord for at se flere billeder fra udstillingerne
         

0:

Forhal med museumsbutik.
Garderobe og toilet.
1: Introduktion til museet.
2-7: Den permanente udstilling:"Brikker af en virkelighed".
2: Skanderborg bys historie
3: Skanderborg Slot
4: Middelalderen
5: Museumsbygningens historie
6: Forhistorie.
Ringkloster og Illerup ådal
7: Legetøj gennem 100 år.
8: Særudstillinger
9: Købmandsforretning og café.
10: Dommergårdens vaskehus.

<< TILBAGE
toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstilinger | Forskning | Kontakt | English