Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dkSærudstilling 2004:
 

Memento Mori
- død og begravelse i middelalderen

    Udstillingen, som museet selv har produceret, handler om død og begravelse i middelalderen og særligt på Øm Kloster, hvor den delvist udgravede kirkegård dækker et længere spænd af middelalderen end nogen anden udgravet dansk land-kirkegård.
Materialet fra Øm i det smukke midtjyske søhøjland er derfor unikt, og det store skeletmateriale udgør den primære del af udstillingen. Udstillingen sætter fokus på middelalderens dødsopfattelse, og man bliver konfronteret med døden i form af et utal af kranier på lange rækker. De mange kranier stammer alle fra Øm Klosters kirkegård, hvor både de fromme munke og alm. lægfolk blev begravet. Kranierne er opstillet som i et middelalderligt benhus – et ossuarium. Disse huse fandtes ofte på de middelalderlige kirkegårde, hvor de blev brugt til
opbevaring af de knogler, der blev fritlagt når nye grave skulle anlægges. Ossuariet tjente som en påmindelse om døde - et memento mori - for de levende, der besøgte kirkegården, og minder os også i dag om, at der ned gennem historien har levet mennesker for hvem Øm Kloster var af afgørende betydning og dermed også et naturligt sidste hvilested. Skeletterne fra Øm Kloster er en enestående kilde til folkets danmarkshistorie og de har allerede fortalt os meget, hvilket årets særudstilling vidner om.

I middelalderen var døden i høj grad nærværende for alle mennesker og var dermed et uomgængeligt element i dagligdagen. Ofte slog døden til blandt børn, familie, venner og naboer som dermed måtte følges til graven. I den tidlige kristne tid blev døden opfattet som en hvile, hvor den enkelte sjæl afventede dommedag. På denne yderste dag ville enhvers gode og onde gerninger blive vejet op mod hinanden af Skt. Mikael, hvorefter Kristus ville dømme sjælen til et evigt liv i Himlen eller i Helvede. Fulgte man kirkens bud og forskrifter, eller gik man i kloster, var der intet at frygte, for så ventede Himmerige forude.

På klosterkirkegården ved Øm er der udgravet ca. 1000 begravelser fra perioden mellem klostrets grundlæggelse i 1172 og frem til nedrivningen af kirken i 1561. Kirkegården er endnu ikke fuldstændig udgravet, og det anslås at der stadig er 2300 grave i jorden i Emborg.

De afdøde var dog i middelalderen langt mere nærværende for de levende end tilfældet er i dag, selv om en motorcykle entusiast for et par år siden gav sin afdøde far en sidste tur bag på motorcyklen.

I middelalderen var der et fællesskab mellem de levende og døde som blev styrket gennem de levendes bøn, forbøn og ihukommelse. Mindet om de afdøde blev bevaret på flere forskellige måder. Vi kender til lister, de såkaldte dødebøger, fra klostre og kirker, hvor de afdødes navne er opført under deres dødsdag. På denne dag blev deres navn så oplæst af præsterne og på den måde ihukommet. De døde var ikke fysisk tilstede, men oplæsningen skabte et åndeligt fællesskab. Gravsten og monumenter var også med til at ihukomme de døde.

Udstillingen åbner lørdag den 3. april 2004 og kan ses på museet frem til og med efterårsferien. Åbningstiden er tirsdag til søndag 10-16.

Besøg Øm Kloster Museum og stå ansigt til ansigt med din fortid.
 
 
<< TILBAGE

 

til toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English