Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dkSærudstilling 2001

Munkeliv i Danmarks Middelalder

   Udstillingens udgangspunkt er de personer, der i løbet af middelalderen valgte klosterlivet frem for et liv i den verdslige verden.

I udstillingen kan den besøgende derfor følge hvordan dagliglivet formede sig for en munk i perioden fra hans indtræden i klostret som en ung mand til den sidste time og begravelsen.

Med autentiske fund og relevante genstande - modeller, plancher, billeder og kort, belyses det middelalderlige klosterliv, som det formede sig i perioden fra kristendommens indførsel til den protestantiske reformation i 1536. Til dette formål har museet bl.a. fået udarbejdet rekonstruktioner af middelalderlige munkedragter, der i særudstillingen gerne må berøres og prøves.

Munkevæsnet har sin oprindelse i 500-tallets Italien, hvor den hellige Benedikt nedskrev de 73 regler, alle klosterbeboere i princippet skulle leve efter. Denne samling regler, kaldet Benedikts munkeregel, kom til at danne grundlag for alt klosterliv i den katolske middelalder og frem til nutiden.

I 1098 blev Cistercienserordenen stiftet ud fra et ønske om at finde tilbage til de oprindelige værdier i klosterlivet: Ydmyghed, fattigdom og afholdenhed. Cistercienserordenen havde sit udspring i Frankrig, men spredte sig hurtigt til resten af Europa. En forårsdag mindre end 100 år efter oprettelsen af det første kloster af cistercienserordenen kom en gruppe munke til et sted kaldet Øm. Her grundlagde de i 1172 klostret Cara Insula og begyndte et liv efter Benedikts munkeregel.

 

<< TILBAGE

 

Læs hele historien her >>

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English