Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194

E-mail: klm@ecomuseum.d
k

LUK VINDUE

Udskrevet den


Forskning

Øm Kloster Museums forskningsopgaver ligger indenfor museets arbejdsområder, der er det middelalderlige klostervæsen regionalt, nationalt og internationalt. Museet udgiver bland andet bøger og artikler med tilknytning til museets arbejdsområde og det videnskabelige personale afholder foredrag i indland og udland.
 

Artikler

Museumsinspektør Bo Gregersen: "Ærkeenglen Mikaels kirke i Tulstrup" 
Museumsinspektør Bo Gregersen: "De ældste træsko"
Museumsinspektør Bo Gregersen: "Storheden før faldet - Øm Kloster på reformationstiden"
Museumsleder Helle Reinholdt: "En pragtkniv og andre ting fra dagliglivet på Øm"
Bo Gregersen og Carsten Selch Jensen: "Øm Kloster Museums historie"

Foredrag

"Interdisciplinary Studies on the Medieval Burials and Early Donators in the Cistercian Abbey of Cara Insula, Denmark". Engelsk foredrag holdt ved International Medieval Congress 2002 af museumsinspektør Bo Gregersen, cand.mag.

"The Power of the Aristocracy. Lay Burials at the Cistercian Abbey of Cara Insula in the Late Middle Ages".
Engelsk foredrag holdt ved International Medieval Congress 2003 af museumsinspektør Bo Gregersen, cand.mag.

Kronikker

Ry egnen - hjemsted for Jyllands første universitet. Kronik i Midtjyllands Avis lørdag den 21. oktober 2000.
Nedslagtning af eksperter i nutiden. Kronik i Midtjyllands Avis torsdag den 17. januar 2002.
Den danske tolerance og værdikampen! Kronik i Midtjyllands Avis torsdag den 27. november 2003.

Anmeldelser

Barrow, G.W.S. Kingship and Unity. Scotland 1000-1306. The New History of Scotland, vol. 2. (Edinburgh, Edinburgh University Press). 216 sider med to kort og et stamtræ.

Murray, Alexander. "Suicide in the Middle Ages. Volume II. The Curse on Self-Murder". (Oxford: Oxford University Press, 2000). 620 sider med register, fem grafer, tre kort og 30 s/h illustrationer.

Nyberg, Tore. "Monasticism in North-Western Europe, 800-1200". (Aldershot: Ashgate, 2000). 295 sider med bibliografi, register, fire kort og tolv illustrationer.

Biller, Peter & Joseph Ziegler (Eds): "Religion and Medicine in the Middle Ages. York Studies in Medieval Theology III". (York: York Medieval Press, 2001). 253 sider med register.

Rehberg, Andreas: "Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie". Bibliotek des Deutschen Historischen Institut in Rom. Band 89. (Tübringen: Max Niemayer Verlag, 1999). 565 sider med tabeller, grafer og register.

Niels Lund: "Liđ, leding og landeværn". Hær og samfund i Danmark i ældre middelalder. Vikingeskibshallen Roskilde 1996. 330 sider med 18 illustrationer. Lektor Niels Lunds disputats om leding i Danmark blev forsvaret for den filosofiske doktorgrad ved Københavns Universitet den 14. juni 1996.

Mollerup, Lene: "Begravelserne ved Øm Kloster". En analyse af gravenes udsagn, datering, udformning og personsammensætning. (Speciale i Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. Udgivet af Afdeling for Middelalderarkæologi og Middelalderarkæologisk-Nyhedsbrev, 1999) 237 sider, pris kr. 150,00 (Specialet kan købes på Øm Kloster Museum)

Waddell, Chrysogonus: Cistercian Lay Brothers. Twelfth-century usages with releted texts. Studia et Documenta Volume X. (Citeaux – Commentarii cistercienses, 2000). 232 sider.

Waddell, Chrysogonus: Narrative and Legislative Texts from Early Citeaux. Latin Text in Dual Edition with English Translation and Notes. Studia et Documenta Volume IX. (Citeaux – Commentarii cistercienses, 1999). 524 sider.

Litteratur om Øm Kloster

Abrahamsen, Niels: "Magnetisk datering af en middelalderovn på Øm Kloster". Århus stifts årbøger 68. 1979, s. 40-47.

Andersen, Anders: "Om kirkegården". Århus stifts årbøger. 1938.

Andersen, Niels Knud: "Striden mellem Øm kloster og Århusbisperne. Et forsøg på en ny forståelse". Dansk teologisk tidsskrift. 1939, s. 129-146.

Asschenfeldt Birkebæk, C.: "Mossø klostrenes omstridte fiskegårde ved Vosgård". Århus stifts årbøger 56. 1963, s. 41-58.

Bavngaard, E. & Holger N. Garner: "Kalk til Øm kloster". Århus stifts årbøger 69. 1981, s. 7-14.

Bjerg, Jørgen: "Øm klosters grundlæggelse". Århus stifts årbøger 67. 1977, s. 68-83.

Buchwald, G. V.: "Die Gründungsgeschichte von Øm und die dänischen Cistercienser". Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte 8. 1878, s. 1-121.

Christensen, Anemette & Rikke Agnete Olsen: "Lertøj fra Øm kloster". hikuin 8. 1982, s. 45-59.

Christensen, C. A.: "Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi 2". 1960.

Danmarks Kirker(DK), bind 16, Århus Amt, hæfte 40, s. 3377-3808, Øm klosterkirke ved Kjeld De Fine Licht og Vibeke Michelsen, udg. af Nationalmuseet 1992.

Eriksen, Orla Hylleberg: "Dendrokronologiske undersøgelser af træ fra kanalanlæg ved Øm kloster", Århus Amt, NNU rapport nr. 8. København.

Garner, Holger N.: "Anders Andersen 1888-1963". Århus stifts årbøger 56. 1963, s. 147-149.

Garner, Holger N.: "Barmhjertige huse, af hospitalsvæsnets historie i middelalderen – en oversigt". Handicaphistorisk tidsskrift. 1999, s. 15-29.

Garner, Holger N.: "Cistercienserordenen". 1998.

Garner, Holger N.: "Gudenåens klostre". Symposiet kirkearkæologi i Norden 4 afholdt 1990 i Tøndelag, Norge, 1993. hikuin 20, s. 17-33.

Garner, Holger N.: "Krønikeblade. Siderne 43v og 44r af Øm klosters krønike". Århus stifts årbøger 73. 1988, s. 36-39.

Garner, Holger N.: "Om tamt og vildt ved Øm". Århus stifts årbøger 55. 1962, s. 24-34.

Garner, Holger N.: "Omkring 800-års jubilæet". Århus stifts årbøger 65. 1974, s. 136-144.

Garner, Holger N.: "Øm kloster. Cara Insula gennem fire århundreder". Århus stifts årbøger 62. 1969, s. 9-65.

Garner, Holger N.: "Øm kloster - de første udgravninger". Århus stifts årbøger 80. 1997, s. 67-78.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum". 1998.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1973". Århus stifts årbøger 66. 1975, s. 107-110.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1974-76". Århus stifts årbøger 67. 1977, s. 119-125.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1977". Århus stifts årbøger 68. 1979, s. 115-122.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1978-79". Århus stifts årbøger 69. 1980, s. 114-121.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1981". Århus stifts årbøger 70. 1982, s. 112-116.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum i 1982". Århus stifts årbøger 71. 1984, s. 133-136.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1983-84". Århus stifts årbøger 72. 1986, s. 138-144.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1985-86". Århus stifts årbøger 73. 1988, s. 126-135.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1987 og 1988". Århus stifts årbøger 74. 1989, s. 117-123.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1989". Århus stifts årbøger 75. 1991, s. 126-129.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1990-91". Århus stifts årbøger 76. 1992, s. 115-120.

Garner, Holger N.: "Øm kloster museum 1992". Århus stifts årbøger 77. 1993, s. 114-116.

Green-Pedersen, Sv. E.: "Øm klosters grundlæggelse og dets forhold til bisp Sven af Århus". Århus stifts årbøger. 1964, s. 174-246.

Gertz, M. Cl.: "Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi II". Selskab for udgivelse af kilder til dansk historie, 1918-1920. Fotografisk genoptryk 1970, s. 153-264.

Gram, Susanne.: "Øm kloster, Bygningskompleksets udformning og udbygningsforløb". 1998.

Hertz, Johannes: "Moderne bekvemmeligheder". Skalk, 1962:3, s. 3-6

Ingvordsen, Jens: "Asgarth og broder Martins kanal, bidrag til Øm klosters topografi". Århus stifts Årbøger 76 . 1992, s. 45-79.

Isager, Jacob: "Syvogtyve abbeder i Øm". Århus stifts årbøger 57. 1964, s. 133-140.

Isager, Kr.: "Sketelfundene i Øm kloster". Århus stifts årbøger 35. 1942, s. 46-66.

Isager, Kr. & Einar Sjöval: "Krankenfürsorge des dänischen Zisterzisenserkloster Øm". København og Leipzig. 1941.

Isager, Kr.& Einar Sjöval: "Skeletfundene ved Øm kloster, Cara Insula, MCLXXII – MDLX. Til belysning af middelalderlig patologi og klostret som hospital". 1936.

Jørgensen, A. D.: "Striden mellem biskop Tyge og Øm kloster". Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie. 1879, s. 111-153.

Jørgensen, Ellen: "Annales Danici Medii Aevi". Selskab for udgivelse af kilder til dansk historie, 1920.

Krongaard Kristensen, Hans: "Hospitalsbygningen ved Øm kloster. Arkæologiske undersøgelser af en stor senmiddelalderlig bygning og en nyfunden kanal". KUML. 1999, s. 269-295.

Lind, J.: "Klosterhaven i Øm". Århus stifts årbøger 24. 1931, s. 130-142.

Lind, J. & Holger N. Garner: "Klosterhaven i Øm". 1993.

Lindhardt, P.G.: "Kongevalget i Rye 1534". Østjysk hjemstavn, årg. 50. 1985, s. 10-20.

Lorenzen, Vilhelm: "De danske klostres bygningshistorie". De danske cistercienserklostres Bygningshistorie. 1941, vol XI.

Madsen, Per Kristian: "Bispegrave på Øm kloster". Hikuin 3. 1977, s. 137-156.

Madsen, Per Kristian & Ole Schiørring: "Tre 1400-tals ovne på Øm kloster". Århus stifts årbøger 68. 1979, s. 25-40.

Mollerup, Lene: "Begravelserne ved Øm kloster, en analyse af gravenes udsagn – Datering, udformning, personsammensætning". Specialeafhandling ved Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. 1999.

Nymark, Lis: "Et nyfundet gravsværd fra Øm kloster". hikuin 6. 1980, s. 121-135.

Olrik, Jørgen: "Øm klosters krønike". Århus stifts årbøger. 1912.

Olrik, Jørgen: "Øm klosters krønike". 1968 (1. udg. 1912).

Olrik, Jørgen, Jacob Isager og Holger N. Garner: "Øm klosters krønike". 1997.

Olsen, Olaf: "Krønike og udgravning. Øm kloster i historisk og arkæologisk belysning". Convivium. 1997, s. 2-22.

Olsen, Rikke Agnete: "Et nyt registreringssystem for middelaldergenstande". hikuin 3. 1977, s. 325-330.

Petersen, K. N. Henry: "Øm klosters feide med bispen af Århus i midten af det 13. årh". Historisk archiv I. 1870.

Rasmussen, Poul: "Den katolske kirkes jordegods i Århus stift. Herreklostrenes jordegods i det 16. århundrede og dets historie". Østjydsk Hjemstavn, 1957.

Robinson, David Earle, Jan Andreas Harild og Ida Boldsen: "Danish medieval monastry Gardens – archaeobotanical evidence from St. Peter’s Monastery, Odense and Øm Monastery near Ry". Journal of Danish Archaeology. 2000.

Rørdam, H. F.: "Efterretninger om de to sidste abbeder i Øm kloster". Kirkehistoriske samlinger 3. række, 3. bind. 1881-1882, s. 94-111.

Schiørring, Ole: "Bed og arbejd". Skalk 1980.

Schøirring, Ole: "Lægbrødre-fløjen på Øm kloster". Løgumklosterstudier II. 1980.

Smidt, C. M.: "Øm kloster, klosterkrøniken og udgravningen". Århus stifts årbøger 22. 1939, s. 101-116.

Smidt, C. M.: "Øm kloster". Århus stifts årbøger 35. 1942, s. 1-45.

Smidt, C. M.: "Øm kloster. Cara Insula". 3. udg. 1962 (1. udg. 1924).

Smidt, C. M.: "Øm kloster og dets grave". Nationalmuseets arbejdsmark. 1942, s. 31-47.

Suhm, Peter Friderich: "Nye samlinger til den danske historie, bind III". 1794, s. 302-335.

Vedsø, Mogens: "Abbed Sørens våbenrude fra Øm kloster". hikuin 6. 1980, s. 39-45.

Utrykt materiale:

Smidt, C. M.: Notesbøger i Nationalmuseets 2. afd.

"Øm Kloster-projektet, NYT fra de arkæologiske udgravninger, nr. 1-11". 1975-1978. Stencilerede nyhedsbreve udgivet af Øm Kloster-projektet, Moesgård.

Øm Klosters Jordebog 1554.