Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


Om museet

Ansatte:


Vedtægter for den selvejende institution
"Øm Kloster Museum"

Bestyrelsen:

Museet har en bestyrelse på 5 personer.
Bestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer, der vælges af Ry Byråd,
1 medlem der vælges af Skov- og Naturstyrelsen og
2 medlemmer, der vælges af bestyrelsen for Øm Kloster Museumsforening

 

Bestyrelsesformand:

Gretha Weinberger,
valgt af By Byråd
Gartnervænget 37, 8680 Ry
Telefon privat: 86 89 06 12
Mobil: 22 34 34 61
Arbejde:
Ry Kommune, Rådhuset,
Knudsvej, 8680 Ry
Telefon arbejde: 87 89 79 11
E-mail: grw@ry.dk

Næstformand:

Afdelingsdirektør Knud Mikkelsen,
valgt af Ry Byråd
Lokesvej 6, 8680 Ry
Privat:
Telefon 86 89 39 77
Mobil 20 42 37 92
E-mail: knud.mikkelsen@12mail.dk
Arbejde:
Ry Sparekasse
Skanderborgvej 36, 8680 Ry
Telefon 70 26 32 11
E-mail klm@sparhammel.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Professor Else Roesdahl,
Valgt af Øm Klosters Venner
Maden 15, 8210 Århus V
Telefon privat: 86152953
Arbejde:
Afdeling for middelalderarkæologi
Aarhus Universitet
Moesgård, 8270 Højbjerg
Telefon arbejde: 89 42 46 02
E-mail: marker@hum.au.dk

Lektor Hans Krongaard Kristensen
Valgt af Øm Klosters Venner
Gl. Bruunhåbvej 7, 8800 Viborg
Telefon privat: 86 63 96 28
Arbejde:
Afdeling for middelalderarkæologi
Aarhus Universitet
Moesgård, 8270 Højbjerg
Telefon arbejde: 89 42 46 04
E-mail: markhkk@hum.au.dk

Skovrider
Niels Juhl Bundgaard Jensen
valgt af Skov- og Naturstyrelsen
Vejlbo, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg
Telefon 86 82 08 44
E-mail nbj@sns.dk

Sekretær (ikke medlem)
Museumsinspektør Lene Mollerup
Blåmejsevej 11
Tlf. privat 86102637
Mobil telefon 26168194
Mail adresse lmo@ecomuseum.dk og mollerupl@get2net.dk

Øm Kloster Museums historie >>

ÅRSRAPPORTER
Her kan du se de seneste årsrapporter:

Øm Kloster Museums årsrapport 2004
Øm Kloster Museums årsregnskab 2004 (134kB)
Øm Kloster Museums årsregnskab 2003 (26kB)
Kort tekstversion af Øm Kloster Museums årsrapport 2003 (33kB)
Øm Kloster Museums årsrapport 2003 (445kB)
Øm Kloster Museums årsrapport 2002 (246kB)
Øm Kloster Museums årsrapport 2001 (60kB)
Øm Kloster Museums årsrapport 2000 (96kB)

 
<< TILBAGE
 

 

Til toppen af siden

 
Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English