Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


Nyt øllaug på Øm Kloster Museum
holder stiftende generalforsamling

Efter det succesrige arrangement "Øl på Øm" i 2001 besluttede museumsinspektør Bo Gregersen at oprette et øllaug på Øm Kloster Museum. Den 23. april 2002 inviterede han derfor til informationsmøde om oprettelsen af lauget. Godt 20 interesserede mødte op til museets informationsmøde om øllauget– og allerede første aften blev det besluttet at oprette et øllaug på Øm. Men for at sikre en fornuftig afvikling af den stiftende generalforsamling, har øllauget allerede mødtes 2 gange for at brygge øl til generalforsamlingen, der finder sted torsdag den 30/5 kl. 19.00 på Øm Kloster Museum.

Øllet til generalforsamlingen er brygget på museets eget brygsæt, der blev indkøbt til "Øl på Øm" sidste år. Brygmetoden er meget tæt på den metode munkene på Øm Kloster anvendte i middelalderen – og et af formålene med bryglauget er at formidle kendskabet til munkes brygmetoder gennem en levendegørelse af historien.

 

Ølbrygning anno 1555
Ølbrygning anno 1555
 

Øllauget får fast tilholdssted på Øm Kloster Museum, hvor museet stiller lokaler og brygsæt til laugets rådighed. Til gengæld leverer lauget middelalderøl til museets mange forskellige aktiviteter - bl.a. til de store middelalderbanketter, der finder sted på museet den 1. og den 22. juni kl. 18.00. Der er stadig ledige pladser til arrangementet den 22. juni. Desuden er det hensigten, at øllaugets medlemmer kan medvirke ved arrangementer på Øm Kloster Museum og andre steder, hvor "munkene" fra lauget kan demonstrere ølbrygningens svære kunst. Også andre museer har vist interesse for klosterøllet fra Øm. Således har herregårdsmuseet Gl.Estrup allerede afgivet bestilling på 100 liter godt øl fra Øm.

Alle interesserede kan deltage i den stiftende generalforsamling. Mere information kan fås ved henvendelse til lavets foreløbige "skriverkarl" Peter Schødt Dalsgaard på e-mail info@kultursupport.dk eller tlf. 86893700 - eller ved henvendelse til Øm Kloster Museum.

Med venlig hilsen

Peter Schødt Dalsgaard

<< TILBAGE

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English