FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194
E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk


GRUNDPLAN | KLOSTERHAVEN | BRYGHAVEN

DAGLIGLIV | FROMHEDSLIV | LÆGEKUNST OG SKELETTER | ORD OG SKRIFT


Teknik og arbejde

 
   

I Øm Kloster krønike står der:

"En kunstfærdig munk, Hr. Martin, målte da med blylod vandstanden i begge søer (Gudensø og Mossø), og højden af det land, der skulle gennemgraves mellem dem. Derved fandt de, at vandstanden i den søndre sø var en alen højere end i den nørre. Deraf skønnede de, at de ville kunne få vand til alt, hvad de havde brug for, og at de aldrig for fremtiden ville mangle det".

Munkene på Øm kloster udviklede et sindrigt system af kanaler, der løb ind gennem klostret. På denne måde var der altid vand til møllen og rent vand til madlavning, personlig hygiejne og toiletter.

Toiletsædet med de to huller, der har givet plads til mindst to personer, er fundet i den vestre kanal.

Toiletsæde

Klostret har haft stort kendskab til teglbrændingsteknikken. Alle stenene til byggeriet af Øm Kloster er produceret i teglovne på klostret. Udover de almindelige munkesten er der tillige blevet fremstillet glaserede fliser kombineret med ornamentik, og specielt udformede sten til udsmykninger ved døre og vinduer.
   
Flise med Maria-roset

                

Model af teglovn

Teglovnen var en firkantet bygning, der som regel var gravet ind i en skrænt for at give støtte til tre af siderne. I den fjerde side var der indfyringskanaler. Ovnen var ikke overdækket, men man har kunnet lægge græstørv på for at regulere trækket.
(Billede fra udstillingen)

 

TIL TOPPEN AF SIDEN

 

 << TILBAGE

Gå videre og læs om KLOSTERHAVEN

 

Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle