Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194

E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk

LUK VINDUE

Udskrevet den


Struktur

Bestyrelsen:

Museet har en bestyrelse på 5 personer.
Bestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer, der vælges af Ry Byråd,
1 medlem der vælges af Skov- og Naturstyrelsen og
2 medlemmer, der vælges af bestyrelsen for Øm Kloster Museumsforening, nemlig formanden og næstformanden.


Bestyrelsesformand:
Forskningslektor cand. phil et theol Carsten Selch Jensen
Hækkehusvej 2, Belling, 5250 Odense SV
Privat:
Telefon 65 96 18 90
Arbejde:
Odense Universitet, Center for Historie
Campusvej 55, 5230 Odense M
Telefon 65 50 21 90
E-mail: selch@hist.ou.dk

Næstformand:
Biskob Kjeld Holm
Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C
Telefon: 86 14 51 00
E-mail: KJH@KM.DK

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Telefon: 86 82 08 44
E-mail: nbj@sns.dk

Afdelingsdirektør Knud Mikkelsen
Rodelundvej 7, 8680 Ry
Privat:
Telefon 86 89 39 77
Mobil 20 42 37 92
E-mail: knud.mikkelsen@12mail.dk
Arbejde:
Ry Sparekasse, Skanderborgvej 36, 8680 Ry
Telefon: 70 26 32 11
E-mail:  klm@sparhammel.dk

Chefkonsulent Anders Jørgensen
Skovvænget 25, 8680 Ry
Privat:
Telefon: 87 88 01 87
E-mail 1: kirsten-anders@teliamail.dk
E-mail 2: anj@ecomuseum.dk
Arbejde:
Telefon: 87 32 32 24
E-mail: anj@nelkon.dk