FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194
E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk


GRUNDPLAN | KLOSTERHAVEN | BRYGHAVEN

DAGLIGLIV | FROMHEDSLIV | ORD OG SKRIFT | TEKNIK OG ARBEJDE


Lægekunst og skeletter

Enhver cisterciensermunk skulle årelades fire gange årligt, hvilket foregik med åreladejern.

 Åreladejern

Hospitalet på Øm Kloster vidner om, at munkene ved middelalderens slutning har drevet hospital og arbejdet med hospitalsgerningen i videste forstand for folk omkring klostret.

Munkene måtte ikke udgyde blod, hvorfor kirurgi lå udenfor deres arbejdsfelt. 
Ikke desto mindre kan man konstatere en kirurgisk behandling af knoglebrud og efter kamp.

Et formeligt vådeskud med armbrøst har ramt et femårs barn i underkæben og medført døden. Dog er en svær læsion efter et spyd- eller lansestik i hoftebenet blevet helbredt. Operationerne har sandsynligvis været nødhjælpsoperationer.

Dele af Øm Klosters hospital blev udgravet i perioden 1994 til 1996, og ruinerne viser et særdeles stort hospital. I 1500-tallet havde klostret desuden en apoteker ansat til at ordinere medicin til de indlagte. I udstillingen ses nogle af de redskaber, der blev brugt i helbredelsen af de syge. Hospitalet fungerede dog ikke kun som et moderne hospital, idet også gamle, pilgrimme og andre boede i hospitalsbygningen, middelalderens plejehjem.

kranium Kranie med sværdhug

Formentlig har alle klostre haft en urtehave. Mange af planterne stammer oprindeligt fra sydligere himmelstrøg og er indført af munkene. Munkene har på Øm Kloster dyrket et bredt sortiment af lægeurter – nogle med påviselig medicinsk virkning. Urterne har været anvendt til både lægekunst og madkunst. I klosterruinerne vokser stadig flere af de gamle urter.

Klosterhaven

 

Gå videre og læs om ORD OG SKRIFT
 

 << TILBAGE

til toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle