FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

Øm Kloster Museum

Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194
E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk


RUNDVISNINGER | Skrivekunst


Formidlingstilbud

Middelalderens menneske – fra undfangelse til død

I perioden 1. april til 20. oktober 2003 viser Øm Kloster Museum udstillingen ”Middelalderens menneske – fra undfangelse til død”. Den permanente udstilling er midlertidig erstattet af den nye særudstilling. En udstilling, der er velegnet til skolebørn på alle alderstrin.

Udstillede menneskeskeletter kaster lys over livsbetingelserne i middelalderen og afspejler hele liver fra fødsel til død. Udstillingen har desuden et mentalitetsmæssigt aspekt, idet den behandler den herskende opfattelse af liv og død – en opfattelse, der hang tæt sammen med den katolske tro.
Udstillingen giver de besøgende mulighed for selv at prøve at køns- og aldersbestemme knogleafstøbninger.

Udstillingen er bl.a. velegnet i forbindelse med tværfaglige undervisningsforløb og giver mulighed for at kombinere undervisning i historie, dansk og religion med naturfagene biologi og natur- og teknik.
Besøg på museet kan tilrettelægges, så klassen selv går rundt og ser udstillingen. Ved henvendelse til museet på 86898194 eller email: cara.insula@ecomuseum.dk er der desuden mulighed for at bestille en rundvisning på 45-60 min. ved en af museet rundvisere – pris 200 kr. Der er mulighed for at spise madpakker i vores skolestue.


Munkeliv på Øm Kloster

Hvordan levede middelalderens munke?
Hvad spiste og hvad drak de?
Hvordan formede dagen sig, og kunne de overholde de mange regler og forbud?

Ved dette formidlingstilbud vil en af klostrets middelaldermunke besvare disse spørgsmål ved at fortælle levende om sin dagligdag, livsopfattelse og tro.
Eleverne bliver iklædt middelalder munkedragter og bliver med ét sat 700 år tilbage i tiden. Eleverne optages i klostret. De får herefter en rundvisning i deres fremtidige bolig og får fortalt om deres dagligdag på netop det sted, hvor munkene levede for 500 år siden.
   Munkedragter i børnestørrelser
Formidlingstilbuddet: er rettet mod folkeskolens 3-6 klassetrin.
Undervisningen kan indgå i kristendoms- og historieundervisning.
Velegnet for konfirmandhold.
Varighed: ca. 1 time. Pris 250 + entre á 10 kr.
Turmateriale: Munkedragter
Lærematerialer: www.klostermuseet.dk
"Øm Kloster Museum" af H. N. Garner.
Læreorientering: Undersøg, om der stadig eksisterer klostre i dag
Find kalkmalerier fra middelalderen, der viser noget om helvede og skærsilden
Skriv dagbog fra et par dage i klostret. Hvad oplevede du, hvad fik du at spise, syndede du?

Skrivekunst
I det meste af middelalderen skrev man på pergament med fjerpenne og blæk. Munkene på Øm Kloster mestrede kunsten at illuminere/farvelægge bøger og ikke mindst at kommunikere på skrift. Munkene opfattede skrivestuen - kaldet scriptoriet- og biblioteket som nogen af de vigtigste rum i klostret.
Eleverne tilbydes undervisning i at eftergøre middelalderens håndskrifter med fjer- eller rørpen og blæk.
   Bog fra Øm Kloster
Formidlingstilbudet: er rettet mod skoleklasser fra 4. klasser og opefter.
- Kan med fordel kombineres med tilbudet munkeliv.
Varighed: ca. 1 time.  Pris: 250 kr. + entre á 10 kr.

Bestilling foregår på telefon 86 89 81 94 eller email: cara.insula@ecomuseum.dk

For at være sikker på ledige guides bedes rundvisninger og skoletilbud bestilles mindst en måned før afholdelsen af arrangementet. Man er dog velkommen til at kontakte museet med mindre frist, men da kan der ikke garanteres, at der er ledige omvisere.


 

Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle