FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194
E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk


 

Emborg den 18. august 2002

Stor fremgang for Klostermuseet i Øm

I weekenden 17. og 18. august under særarrangementet Øl på Øm passerede omsætningen på Øm Kloster Museum hele sidste års samlede omsætning. Museet har gennem det meste af sæsonen 2002 haft en stigning i besøgstallet. Stigningen er på nuværende tidspunkt på ca. 20%, og det er en stigning, der sammen med en prisændring, har givet en stor fremgang i omsætningen.

Særarrangementet "Øl på Øm" blev i år afholdt for tredje år i træk med 975 besøgende, der trodsende sommervarmen og gik på museum. Ca. 75 gæster overværede lørdag kl. 14.00, at Biskop Kjeld Holm, Århus åbnede arrangementet. Biskoppen, der er næstformand i museets bestyrelse, lagde i sin tale vægt på den øgede formidlingsmæssige indsats, museet gennem de sidste 3 år har iværksat. Desuden lagde han vægt på, at museet nu efter en krise i slutningen af 1990’erne er i gang med en række initiativer, der kan sikre Øm Kloster Museum eksistens i tiden fremover.

Under særarrangementet kunne man bl.a. opleve, hvordan munkene på Øm bryggede for 450 år siden. Det var Klostermuseets nyoprettede bryggerlaug, der stod for denne del af arrangementet. Bryggerlauget, der har ca. 40 medlemmer, udgør sammen med museumsforeningen Øm Klosters Venner med ca. 160 medlemmer museets stab af aktive frivillige, der er med til at afvikle div. arrangementer som f.eks. øl på Øm, der næste år finder sted i dagene 16. og 17. august.

Under arrangementet kunne de besøgende for første gang se den nye informationstavle på museet, der formidler de interessante kulturhistoriske træk, som findes syd for Øm Kloster Museum. Her er tale om Mossø, der er Jyllands største sø, om de store højdepunkter syd for Mossø og om munkenes kanaler i området omkring Danmarks bedst belyste kloster. Tavlen er produceret af Søhøjlandets Økomuseum, der også har opsat to andre tavler i området, omhandlende de mange kanaler og vandtekniske anlæg i området. En tavle er placeret ved munkekanelen ca. en km. øst for museet og en på museet p-plads. Søhøjlandets Økomuseum formidler kultur- og naturhistorie, hvor den findes i landskabet og er derfor aktiv i formidlingen af bl.a. munkenes kanaler, der den dag i dag kan ses i landskabet.

Med venlig hilsen

Museumsinspektør Bo Gregersen, cand. mag

 

Se en billedkavalkade fra arrangementet i 2002
    
Se programmet for "Øl på Øm" 2002

           
<< TILBAGE

 

Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle