FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

Øm Kloster Museums forside

Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194
E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk


GRUNDPLAN | KLOSTERHAVEN

DAGLIGLIV | FROMHEDSLIV | LÆGEKUNST OG SKELETTER
ORD OG SKRIFT | TEKNIK OG ARBEJDE

Bryghaven

Bryghaven rummer planter, som munkene har anvendt til brygning af øl. 
Til brygningen anvendes der 6-radet byg, humle og malt.

Der er endvidere en udstilling om processerne i den middelalderlige ølbrygning.

I 1554 blev det befalet af kongen, at alle genstande og dyr på Øm Kloster skulle registreres i en liste, kaldet inventarium. Af inventariet fremgår det, at Øm Kloster havde eget bryggeri, som var placeret i vestfløjen i "bryggerset".

 

Munk ved øltønde    

Desuden fandtes der et stort lager af drikkevarer. I forrådskælderen var der således i alt 103 tønder øl, svarende til 32000 flasker. Det meste dog med et meget lavt indhold af alkohol. Blot en tønde af det stærke øl fra Hamborg fandtes på klostret.

Øl spillede en stor rolle på klostret som andre steder i middelalderens Danmark. Det var et vigtigt næringsmiddel i en tid, hvor man ikke kunne stole på vandets kvalitet, så munkene på Øm Kloster har bestemt ikke været drikfældige!

 


     

 

 

Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle