FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     

Øm Kloster Museums forside

Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller 2616 8194
E-mail: cara.insula@ecomuseum.dk


ANSATTE | INFORMATION


Bo Gregersen

Museumsinspektør Bo Gregersen

Curriculum Vitae

Stilling

Museumsinspektør ved Øm Kloster Museum og
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

E-mail bg@ecomuseum.dk
Uddannelse Cand. mag. i historie og middelalderarkæologi
Tidligere beskæftigelse Ansættelse ved Odense Universitet som underviser i oldtids- og middelalderhistorie i perioden 01.08.97 til 01.06.98.
Ansættelse ved Øm Kloster Museum som museumspædagog med ansvar for PR i perioden 01.05.99 til 31.08.99.
Ansættelse ved Aarhus Universitet , Center for Vikingetids og Middelalderstudier som symposiesekretær for det nordiske symposium Romanske Stenbilleder afholdt i perioden 28.10.99 til 31.10.99 på KunstCenter Silkeborg Bad.
Projekt ansat i 2 md. på Aarhus Universitet, Afd. for Middelalderarkæologi med projektet "Registrering af romanske stenskulpturer i det middelalderlige danske område" med midler fra Novo Nordisk fond til kunsthistorisk forskning.
Tillidsposter Bestyrelsesmedlem i Øm Klosters Museumsforening i perioden 22.03.00 til 07.03.01
Næstformand i Ry og Omegns Turistforening
Censor ved folkeskolelæreruddanelsen
Publikationsliste Becher, Eva og Bo Gregersen:
"Udgravningen på Skt. Knuds kirkegård. En foreløbig redegørelse".
Rubicon. 1999. Udg. af Center for Historie. Odense Universitet.
Gregersen, Bo & Jens Vellev:
"Projekt Registrering af romanske stenskulpturer i Danmark". Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev. nr. 43, februar 2001. s. 5.
Gregersen, Bo:
"Ærkeenglen Mikaels kirke i Tulstrup – en missionskirkes efterfølger". Kirkebladet for Tulstrup, Dover og Alling sogne. 1999.
Gregersen, Bo:
"Ry-egnen – hjemsted for Jyllands første universitet".
Kronik i Midtjyllands Avis lørdag den 21. oktober 2000
Gregersen, Bo:
"Vejen til episkopatet i 1200-tallets Danmark"
.
Et prosopografisk studie af gejstlige karriereforløb i 1200-tallet set i internationalt perspektiv.
Specialeafhandling ved center for Historie, Syddansk Universitet, Odense. 2001
Gregersen, Bo:
"Tulstrup kirke – en missionskirkes efterfølger?"
Århus Stifts Årbøger 2000 side 7-23
. 2001
Boltsen, Jesper, Bo Gregersen & Lene Warner:
"Bishop Peder Elavsen and the epidemiology of the
palaeopathological diagnosis of leprosy."
International Journal of Osteoarcheology. 2001.
Gregersen, Bo:
"Munkene i Veng. Engelske benediktinere, franske cisterciensere og kampen om jorden i det midtjyske". Sognet. Sogneblad for Veng og Mesing sogne.
20. årgang, 2001, nr. 88, s. 3-6.
Gregersen, Bo:
"Actualia Øm, Jutland" (På fransk).
Cîteaux. Commentarii cistercienses. Revue d'histoire
cistercienne. 2001, t. 52, side 153.
Gregersen, Bo:
"Munkene i Veng. Engelske benediktinere, franske cisterciensere og kampen om jorden i det midtjyske." Sognet. Sogneblad for Veng og Mesing sogne.
21. årgang, 2001, nr. 89, side 8-11.
Gregersen, Bo:
"Vejen til bispestolen i 1200-tallets Århus - et prsopografisk studie af gejstlige karriereforløb mellem 1191 og 1306 i Århus Stift."
Århus Stifts Årbøger 2001. 2001. side 52-74.
Gregersen, Bo: "Nedslagtning af eksperter i nutiden."
Kronik i Midtjyllands Avis torsdag den 17. januar 2002.


[ Marie Krogh | Christopher Grønfeldt | Lars Pagh ]

 

Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle