Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


Fotografen er på vej

Museumsinspektør Lene Mollerup

Curriculum Vitae

Stillinger

Museumsinspektør Øm Kloster Museum

E-mail lmo@ecomuseum.dk
Mobil 2616 8194
Uddannelse 1999-2003: Ph.d. stipendiat ved demografisk forskningscenter, SDU, Syddansk Universitet, Odense
1998: Cand. Mag i middelalderarkæologi og biologisk antropologi fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, Odense.
Tidligere beskæftigelse 2003-2004:
Projektansat arkæolog og biologisk antropolog Moesgård Museum. Deltaget i, samt ledet diverse udgravninger i Århus og omegn.
1990-1996:
Deltaget i diverse middelalderudgravninger i ind- og udland, bl.a. cistercienserklostret Bordserley Abby, England, Ribe og Ålborg gråbrødrekloster, Danmark samt Erkebispegården og Harmar Domkirkeruin, Norge.
Tillidsposter Bestyrelsespost i bestyrelsen Øm Klosters Venner siden september 2003, siden marts 2004 bestyrelsesmedlem. Udtrådt af bestyrelsen marts 2005 i forbindelse med udnævnelse som Museumsinspektør, deltager i bestyrelsesarbejdet som observatør for Øm Kloster Museum.
Medlem af redaktionen for Øm Klosters Venners Nyhedsbrev siden marts 2004.
Siddet som bestyrelsesmedlem i den selvejende institution F.a.D.l.’s børnehave, Århus, siden august 2002. I perioden august 2002- oktober 2004 næstformand.
  Bestyrelsesmedlem i Øm Klosters Museumsforening i perioden 22.03.00 til 07.03.01
Undervisning 2003:
Håndbogskundskab, undervisning af bachelor studerende og 1. års studerende, Afdelingen for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
  2001:
Middelalderens Befolkning, semester kursus, overbygnings studerende Historisk institut, SDU – Syddansk Universitet, Odense.
  1998:
Kursus i antropologi Middelalderens Gravskik, undervisning af bachelor og supplerings uddannelses studerende, Afdelingen for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
  1996:
Middelalderens Gravskik og Antropologi for arkæologer, undervisning af bachelor og supplerings uddannelses studerende, Afdelingen for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
Symposier og kongres deltagelse September 2004:
Congress of the European Anthropological Association, Komotini Grækenland. Deltaget med foredraget: Population structure and migration patterns around Tirup – morphological study
  April 2001:
Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology, Visby, Gotland, Sverige. Deltaget med foredraget: The Temporal distribution of Syphilis and syphilis like lesions in the Black friars in Odense - A likelihood based approach to cemetery analysis.
  September 2000:
Congress of the European Anthropological Association, Cambridge, England. Deltaget med poster: Social stratification and stature in Medieval Denmark – evidence from burials in and around a Cistercian monastery.
  August 1998:
Congress of the European Anthropological Association, Jena, Tyskland. Deltaget med poster: The medieval skeletons from Øm Monastery, Jutland, Denmark – A study of variability and recruitment.
  Januar 1998:
Clara Lachmann Symposiet, Panum, København. Deltaget med foredraget: Begravelserne ved Øm Kloster – en multivariat analyse og poster: Regional og social associeret morfologisk variation hos middelalderens danske kvinder.
  April 1997:
American Association of Physical Anthropologists, St. Louis, USA. Deltaget med foredraget: Social and regional differences in Medieval Danish Skeletal Samples.
  August 1996:
Congress of the European Anthropological Association, Brussels Belgien. Deltaget med poster: A morphological study of population structure in Medieval Western Denmark.
Publikationsliste Mollerup, Lene 2005: Skælskør Karmeliterkloster, anmeldelse i KUML , under udarbejdelse.
  Mollerup Lene 2005: Gavlhuset fra Sct. Oluf Stræde, KUML, under udarbejdelse.
  Boldsen, Jesper & Lene Mollerup: Outside Sct. Jørgen – Leprosy in Medieval Denmark, American
Journal of Physical Anthropology, accepted 2005.
  Mollerup, Lene, Jesper L. Boldsen 2004: Population Structure and Migration Patterns around Tirup - A morphological Study, Proceedings of the EAA conference Komotini, 1. - 5. September 2004, under udgivelse.
  Mollerup, Lene 2004: 70-året for udgravningen af Øm Klosters nordre kirkegård. Øm Klosters Venner Nyhedsbrev Nr.5, s.3-6.
  Boldsen, Jesper & Lene Mollerup, Ulla Høg Freund: Ved havnen – befolkningsmæssige relationer i Svendborg. Svendborg Sct. Nikolai, (red.) Kåre Lund Rasmussen, under bearbejdning.
  Mollerup, Lene 2003: FHM 4461,Vestergade 3, Antropologisk undersøgelse af skeletter fra Helligåndshospitalets kirkegård. Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, nr. 5.
  Boldsen, Jesper & Lene Mollerup 2003: Mennesker i Jyllands hjerte- befolkningsmæssige relationer i og omkring Øm Kloster, Cara Insula – bogen om Øm kloster, red. Bo Gregersen & Carsten Selch Jensen.
  Mollerup, Lene 2003: Begravelserne ved Øm Kloster, Cara Insula – bogen om Øm kloster, red. Bo Gregersen & Carsten Selch Jensen.
  Mollerup, Lene 2002: FHM 4340, Århus Domkirkes kirkegård. Antropologisk beretning af skeletter og humane knogler fra udgravningen på nordsiden af Århus Domkirkes kor, Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling, nr. 11.
  Mollerup, Lene 2002: ÅHM 2863, Sebbersund, Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500, Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling, nr. 8.
  Lynnerup, Niels & Lene Mollerup 2000: Levevilkår sygdom og død, i Stig Bergmann Møller: Aalborg gråbrødrekloster, Aalborgbogen 2000, s. 103-117.
  Lene Mollerup 1999: Begravelserne ved Øm Kloster, En analyse af gravenes udsagn – datering, udformning og personsammensætning, Speciale i Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet, udgivet af afd. For Middelalderarkæologi og Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev.


[ Christopher Grønfeldt | Lars Pagh | Karen Qvistgaard ]

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English