Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


GRUNDPLAN | KLOSTERHAVEN | BRYGHAVEN

DAGLIGLIV | FROMHEDSLIV | LÆGEKUNST OG SKELETTER

ORD OG SKRIFT | TEKNIK OG ARBEJDE


Ruinerne af det store Øm Kloster udgør den mest fuldendte plan, som kendes af et dansk cistercienser kloster fra middelalderen. Klostret er grundlagt en forårsdag i året 1172. Området var ideelt for de tretten munke, da det var omgivet af Mossø og Gudensø og var mulig at opdyrke. Munkene begyndte hurtigt at ændre landskabet omkring dem i form af kanaler mellem Mossø og Gudensø. Den ene og største kanal Munkekanalen er stadig synlig i landskabet.

Klostret eksisterer i en periode på 400 år og fungerer efter den lutherske reformation i en årrække som præsteskole, det er derved det første jyske universitet, for endeligt at blive nedlagt i 1560.

Året efter påbegyndes nedrivningen af klostret efter ordrer fra kong Frederik d. II. Materialerne genanvendes ved byggeriet af det yngste Skanderborg Slot.
 
 

Grundplan over ruinerne af Øm Kloster

 

    Øm Kloster Museum 
 1. Billetsalg, skiftende særudstillinger og kontor
 2. Kirkehuset med kunstudstillinger og madpakkerum
 3. Bryghaven til ære for de 103 tønder øl klostret sad inde med i 1554
 4. Danmarks ældste museumshave
 5. Museum med permanente udstillinger af middelalderlige genstande og skeletter

      1200-tallet

 1. Vestre kanal sandsynligvis anlagt ved Danmarkshistoriens første nivellement i 1172
 2. Stemmeværk
 3. Biskop Peder Elavsens grav i klosterkirkens højkor. Han var biskop af Århus indtil 1246 og blev begravet i den endnu ikke færdiggjorte klosterkirke
 4. Klosterkirken, indviet i 1257
 5. Kirkens nordre korsarm med udgang mod kirkegården
 6. Kirkegården
 7. Klosterkirkens vestgavl
 8. Klosterkirkens søndre korsarm, med trappen til kormunkenes
  soverum (dormitorium)
 9. Sakristi med dør til kirken
 10. Biblioteket hvor munkene skrev dele af Øm Klosters Krønike
 11. Kapitelsalen, der fungerede som munkenes møderum –
  i 1400-tallet gjort kvadratisk
 12. Abbed Mikkels grav
 13. Muligvis et trapperum med adgang til dormitoriet
 14. Rum med ukendt brug
 15. Muligvis klostrets første spisesal, refektoriet

      1400- og 1500-tallet

 1. Sydfløj med klostrets andet refektorium
 2. Korsgangen.
 3. Fratergården
 4. Den store vestfløj med forrådskældre
 5. Søndre klostergård
 6. Rum med ukendt brug
 7. Bryggers
 8. Ovn/bagers/kølle
 9. Køkken/stegers
 10. Gæstefløj
 11. Hospital
 12. Kanal anlagt ca. 1495 til hospitalets skyllende WC
 13. Østre kanal

 

 

til toppen af siden

 

Rekonstuktion af Øm Kloster v. Holger Garner:

 

Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle Naturcenter

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English