Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


 

Øm Klosters Venner og Klostermuseet støtter CD udgivelse.

 

CD’en "Ave Maria"
I 2003 fejres 700 året for Birgitta af Vadstenas fødsel, og i den forbindelse har Det danske Hildegard Ensemble på opfordring af Religionspædagogisk Center og Fønix Musik indspillet CD’en "Ave Maria". Under et ophold i Vadstena lykkedes det ensemblet at erhverve en kopi af et gammelt manuskript til den hellige Birgitta af Vadstenas oprindelige tidebønnebog: Cantus Sororum (søstrenes sangbog) fra slutningen af 1300-tallet. CD’en indeholder denne musik, samt musik fra den cisterciensiske tradition, som den har lydt på Øm Kloster ved Ry. Indspilningen er støttet af Øm Kloster Museum og foreningen Øm Klosters Venner for at udbrede kendskabet til den middelalderlige kirkemusik. CD’en, der koster 109,00 kr., kan erhverves hos Fønix Musik, Sønder Allé 12, 8000 Århus C, telefon 86 19 58 11 eller på Øm Kloster Museum fra 2003.

Ensemblet
Det danske Hildegard Ensemble blev dannet i 1997 inspireret

    Hildegard forside

af middelaldermystikeren Hildegard von Bingens forestående 900 års jubilæum. Ensemblet er Danmarks eneste kvindelige vokalgruppe, der specialiserer sig i middelalderens kirkemusik med et rent gregoriansk enstemmigt repertoire. Der synges a capella i den tradition, der har levet ubrudt i mere end 1500 år. Ensemblet har kunne opleves flere gange i det Midtjyske, sidst onsdag den 4. september 2002 i Skt. Sørens kirke i Gl. Rye. Der planlægges endnu en koncert med gruppen til næste år. Ensemblets kunstneriske leder er organist og kantor, cand.mag. Jette Thomsen, der tidligt i sit liv oplærtes i den gregorianske sangkunst. Ensemblet har tidligere udgivet CD’erne "Lux Vivens" og "Vox Angelica" på forlaget Fønix Musik.

Yderligere oplysninger kan findes på ensemblets hjemmeside www.hildegardensemble.dk eller ved henvendelse til ensemblets administrator Pernille Madsen 3535 8583 eller ensemblets leder Jette Thomsen på 4447 3596.

 

Det danske Hildegard Ensemble

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English