Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dkNy bog om Øm Kloster
Et af Danmarks vigtigste middelalderlige monumenter

Som isralitterne vandrede i ørkenen for at finde det forjættede land, vandrede munkene i den tidlige middelalder i deres søgen efter et sted at grundlægge et kloster. I det smukke landskab ved Ry i det Midthyske Søhøjland fandt de i 1172 det perfekte sted at skabe deres “paradis i ørkenen”, Øm Kloster.

Selvom det er over 400 år siden, de sidste munke af cistercienserordenen forlod Øm Kloster, og bygningerne for længst er brudt ned, giver området og museet på stedet de besøgende et fascinerende indblik i munkenes liv. Øm Kloster, der gik under navnet Cara Insula, den kære ø, blev gennem middelalderen udbygget til et stort og flot firefløjet klosteranlæg med en prægtig klosterkirke. Ruinerne af Cistercienserklostret er i dag et af de vigtigste middelalderlige monumenter i Danmark, og i samtiden fungerede det som en åndelig og kulturel katalysator for det omkringliggende samfund.

Øm Kloster Museum markerer i år 850-året for den hellige Bernhard af Clairvaux’s død. Bernhard var en ledende figur i cistercienserordenen og havde stor betydning for livet i ordenens klostre, også i Øm. Denne lejlighed bruger museet til – med udgivelsen af en ny omfattende bog om klostrets historie – at gøre status over den omfattende arkæologiske og historiske forskning, der har muliggjort nutidens forståelse af klostret og dets betydning.

Bogen følger i 14 kapitler udviklingen på klostret gennem middelalderen frem til 1561, da den sidste munk forlod bygningerne, der nu blev brugt som kongelig residens i Jylland. Kort tid herefter blev alle bygninger nedrevet, og der skulle gå hen ved 350 år, før resterne af klostret i Øm igen så dagens lys. I dag er stedet et velbesøgt museum for den middelalderlige klosterkultur med mange aktiviteter, hvor de besøgende kan få fornemmelsen af munkenes paradis.

I anledning af jubilæet og udgivelsen afholder Øm Kloster Museum reception fredag den 8. august kl. 15.00, hvor der vil være taler ved Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen, Biskop Kjeld Holm, Rys borgmester Jonna Grønver og Museumsinspektør Bo Gregersen. Der vil blive lejlighed til at snuse til og smage på middelalderkulturen med smagsprøver på datidens mad og drikke.
 


Øm Kloster – Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie
Udgives af Øm Kloster Museum. I kommission hos Syddansk Universitetsforlag.
Bogen er på 269 sider, illustreret og koster 278,00 kr.

Udkommer 8. august 2003


Bogen indeholder følgende artikler:

 • "Paradiset i ørkenen. Cistercienserordenen og Bernhard af Clairvaux"
  af senior forskningsstipendiat Ph.d. Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet
      
 • "Vejen til Øm"
  af lektor emeritus Dr.phil.habil. Tore Nyberg
     
 • "Sandhed og agtelse: Et gensyn med Øm Klosters Krønike"
  af professor D. Phil Brian Patrick McGuire, Roskilde Universitetscenter
      
 • "Cistercienserne i Øm og lægbroderinstitutionen".
  af Ph.D. James France
     
 • "Øm Klosters udbygningsforløb – bolig indretning og -funktion".
  af cand. mag. Susanne Gram
   
 • "Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Øm Kloster og de fattige i middelalderen". af forskningslektor Ph.d. Carsten S. Jensen, Syddansk Universitet, Odense
    
 • "Hospitalet i Øm"
  af universitetslektor cand. mag. Hans Krongaard Kristensen, Aarhus Universitet
     
 • "Storheden før faldet - Øm Kloster på reformationstiden"
  af museumsinspektør cand. mag. Bo Gregersen, Øm Kloster Museum
      
 • "Arbejder af hvalrostand, ben og tak. En pragtkniv og andre genstade fra Øm Kloster udgravningerne"
  af ledende museumsinspektør cand. mag. Helle Reinholdt, Skanderborg Museum
   
 • "Begravelserne ved Øm Kloster"
  af Ph.d. stipendiat Lene Mollerup, Syddansk Universitet, Odense
    
 • "Bøger, bogspænder og bogbeslag fra Øm Kloster"
  af stud. mag. Alice Madsen
   
 • "Mennesker i Jyllands hjerte - befolkningsmæssige relationer i og omkring Øm Kloster" af forskningsprofessor lic. scient. Jesper Boldsen og Ph.d. stipendiat Lene Mollerup, begge Syddansk Universitet, Odense
   
 • Efterskrift af fhv. professor og rigsantikvar Dr. Phil. Olaf Olsen
   

DENNE OG ANDRE BØGER TIL SALG I MUSEUMSBUTIKKEN >>

<< TILBAGE
toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English