Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194
E-mail: klm@ecomuseum.dk


Bo Gregersen

Museumsinspektør Bo Gregersen

Curriculum Vitae

Stillinger

Ansat som museumsinspektør ved det selvejende kulturhistoriske specialmuseum Øm Kloster Museum og ved det kulturhistoriske lokalmuseum Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum.

  Ansat fra 2001 som timelærer ved Ry Højskole.
E-mail bg@ecomuseum.dk
Hjemmeside www.bogregersen.dk
Mobil 2616 8194
Uddannelse Cand.mag. med hovedfag (cand.phil) i historie og supplerings-uddannelse i middelalderarkæologi.
Tidligere beskæftigelse 1999 og frem: Talrige foredrag for diverse folkeuniversiteter.
2000: Projektansat i to måneder på Aarhus Universitet, afd. for Middelalderarkæologi med projektet “Registrering af romanske stenskulpturer i det middelalderlige danske område” med midler fra Novo Nordisk fond til kunsthistorisk forskning.
1997-2000: Diverse middelalderudgravninger i Danmark og på Færøerne bl.a. som udgravningsleder og beretningsansvarlig.
1999: Pr. og formidlingsmedarbejder ved Øm Kloster Museum og medarrangør af det 2. nordiske symposium for Romanske Stenarbejder på KunstCenter Silkeborg Bad afholdt af afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
  1997-1998: Instruktor i oldtids- og middelalderhistorie ved Syddansk Universitet, Odense i to semestre.
Tillidsposter Beskikket censor ved læreruddannelsen.
Næstformand i Ry og Omegns Turistforening.
Anmelder ved Nyt fra Historie udgivet af Jysk Selskab for Historie.
  Bestyrelsesmedlem i Øm Klosters Museumsforening i perioden 22.03.00 til 07.03.01
  Medlem af redaktionen for Øm Klosters Venner, Nyhedsbrev.
  Medlem af sekretariatet for Søhøjlandets Økomuseum som repræsentant for museerne i Ry Kommune.
Konferencer 2003: Deltagelse i International Medieval Conference (IMC) i Leeds med foredraget: The Power of the Aristocracy. Lay Burials at the Cistercian Abbey of Cara Insula (Denmark) in the Late Middle Ages.
  2002: Deltagelse i International Medieval Conference (IMC) i Leeds med foredraget: Interdisciplinary studies on the medieval burials and early donators in the Cistercian abbey of Cara Insula, Denmark.
  2001: Deltagelse i International Medieval Conference (IMC) i Leeds.
  2000: Deltagelse i seminar om religiøse mentaliteter og religiøse institutioner på Aarhus Universitet med foredraget Prosopografi – Fra helgenvita til moderne historieforskning. 14 dages studieophold i Cambridge på Cambridge University Library med støtte fra Historisk Institut, Syddansk Universitet, Odense.
  1999: Deltagelse i det Nordiske Kirkegårdsseminar i Ribe.
Publikationsliste  
Større videnskabelige arbejder Gregersen, Bo & Carsten S. Jensen (red.) (2003). Øm Kloster – kapitler af et middelalderligt cistercienser-abbedis historie, Odense, Øm Kloster Museum i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, 269 sider.
Gregersen, Bo & Carsten S. Jensen (2003). “Cara Insula – en indledning”, Øm Kloster – kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie, Odense, Øm Kloster Museum i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, s. 7-16.
Gregersen, Bo & Carsten S. Jensen (2003). “Munkene i Øm og deres klosterkirke”, Øm Kloster – kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie, Odense, Øm Kloster Museum i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, s. 81-93.
Gregersen, Bo (2003). “Storheden før faldet – Øm Kloster på Reformationstiden”, Øm Kloster – kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie, Odense, Øm Kloster Museum i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, s. 191-204.
Gregersen, Bo (2003). “Appendiks: Øm Klosters Inventarium af 1554”, Øm Kloster – kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie, Odense, Øm Kloster Museum i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, s. 217-234.
Gregersen, Bo (2003). “Forkortelser og Litteratur”, Øm Kloster – kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie, Odense, Øm Kloster Museum i kommission hos Syddansk Universitetsforlag, s. 255-269.
Gregersen, Bo (2001). “Ærkeenglen Mikaels kirke i Tulstrup – en missionskirkes efterfølger fra starten af 1100-tallet”, [Online] <https://ecomuseum.dk/dansk/oem/tulstrup_kirke_oem.htm>, 16 sider.
Gregersen, Bo (2001). “Vejen til bispestolen i 1200-tallets Århus - et prosopografisk studie af gejstlige karriereforløb mellem 1191 og 1306 i Århus Stift”, Århus stifts årbøger 2001, s. 52-74.
Gregersen, Bo (2001). “Tulstrup kirke – en missionskirkes efterfølger?”, Århus stifts årbøger 2000, s. 6–24.
Gregersen, Bo (2000). Vejen til episkopatet i 1200-tallets Danmark. Et prosopografisk studie af gejstlige karriereforløb i 1200-tallet set i internationalt perspektiv. Upubliceret specialeafhandling ved center for Historie, Syddansk Universitet, Odense, 125 sider.
Mindre arbejder Gregersen, Bo (2000-2003). Diverse anmeldelser offentliggjort online på <https://ecomuseum.dk /dansk/oem/forskning_oem.htm>, 11 sider.
  Gregersen, Bo (2002). “Søhøjlandets Økomuseum”, Klostermølle – en rapport fra et seminar om klostermølles fremtid, Ole Juul Andersen & Bendt Nielsen (red.) (2002). Silkeborg Statsskovdistrikt og Søhøjlandets Økomuseum, s. 14.
  Gregersen, Bo (2002). “Nedslagtning af eksperter i nutiden”, kronik i Midtjyllands Avis torsdag den 17. januar.
  Gregersen, Bo (2002). “Fra udsultede afrikanere til flomme fede danskere”, kronik i Midtjyllands Avis lørdag den 30. marts.
  Gregersen, Bo (2002). “Munkene i Veng. Engelske benediktinere, franske cisterciensere og kampen om jorden i det midtjyske”, Sognet. Sogneblad for Veng og Mesing sogne. 22. årgang, nr. 90, s. 7-11.
  Gregersen, Bo & Jens Vellev (2001). “Projekt Registrering af romanske stenskulpturer i Danmark”, Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev, nr. 43, februar 2001, s. 5.
  Gregersen, Bo (2001). “Munkene i Veng. Engelske benediktinere, franske cisterciensere og kampen om jorden i det midtjyske”, Sognet. Sogneblad for Veng og Mesing sogne. 21. årgang, nr. 89, s. 8-11.
  Gregersen, Bo (2001). “Actualia Øm, Jutland” (på fransk), Cîteaux. Commentarii cistercienses. Revue d’histoire cistercienne, t. 52, s. 153.
  Gregersen, Bo (2001). “Munkene i Veng. Engelske benediktinere, franske cisterciensere og kampen om jorden i det midtjyske”, Sognet. Sogneblad for Veng og Mesing sogne. 20. årgang, nr. 88, s. 3-6.
  Gregersen, Bo (2000). “Ry-egnen – hjemsted for Jyllands første universitet”, kronik i Midtjyllands Avis lørdag den 21. oktober.
  Gregersen, Bo (1999). “Ærkeenglen Mikaels kirke i Tulstrup – en missionskirkes efterfølger”, Tulstrup Sogn, nr. 4 & 5.
  Becher, Eva & Bo Gregersen (1999). “Udgravningen på Skt. Knuds kirkegård. En foreløbig redegørelse”, Rubicon, Odense, udg. af Center for Historie, Odense Universitet. s. 10-18


[ Christopher Grønfeldt | Lars Pagh | Peter Kammann | Karen Qvistgaard ]

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English