UNDERVISNINGSMATERIALER   PROMOTIONTUR   HISTORIER I SØHØJLANDET   NYHEDSBREV 2003

 
Søhøjlandets Økomuseum

 

Søhøjlandets Økomuseum har haft besøg fra Polen!

En gruppe på 24 fra The Barycz River Valley Project har besøgt Søhøjlandets Økomuseum for at dele erfaringerne om udvikling af bæredygtig turisme på lokale forudsætninger.

Det polske projekt omfatter 3 kommuner, hvor hovedbyerne er Miliez, Rawicz og Gora, som alle ligger ca. 50 km nordøst for Wroclaw. For flere hundrede år siden omdannede munke området mellem floderne Barycz, Odra og Orla ved at opstemme vandet og etablere flere søer. Alt sammen for at skabe grundlag for fiskeopdræt.

En række ildsjæle med tilhør til en polsk miljøorganisation har dannet et en organisation af frivillige, som sammen med områdets kommuner er i færd med at udvikle den lokale turisme, primært bygget op omkring cykel- og vandreturisme. Der er en række tilbud – f.eks. put and take, lystfiskeri, camping og kanosejlads – som kan videreudvikles. Betydningen af turisme er meget beskeden på nuværende tidspunkt; og der er en fælles oplevelse af, at det kan videreudvikles med mere omsætning og mere lokal beskæftigelse til følge.

Den polske, lokale miljøorganisation har sammen med borgmestre, kommunaldirektører og embedsmænd været på et 3-dags besøg i Ry og Søhøjlandet den 27.-29. juni.

Gruppen overnattede på Knudhule Vandrehjem; og havde lejlighed til at møde repræsentanter for landboturisme (Margrethe Weigelt), camping (Poul Erik Madsen, Holmens Camping), lystfiskeri (Thorkild Poulsen, Fuldbro Mølle) og kanoudlejning (Knud Bjørn Christensen, Silkeborg Kanoudlejning). De 2 længerevarende aktiviteter stod repræsentanter for Søhøjlandets Økomuseum. Anders Jørgensen stod for et oplæg om den lokale turisme og turistbureauets mission, et besøg i Ferskvandsmuseets udstillingsbygning, historien bag Gl. Turisten og en rundtur i byen; og gav baggrunden i form af overvejelser og en beretning om de konkrete projekter, Søhøjlandets Økomuseum har forestået eller deltaget i. Bendt Nielsen tog gruppen med tur på Himmelbjerget, hvor man gik en tur på de nye stier i området.

Alle de polske deltagere gav ved afslutningen udtryk for, at det for dem har været et meget lærerigt besøg; og at de ganske bestemt vil arbejde videre ud fra det, de har hørt og set. De håber, at der bliver mulighed for at fortsætte udvekslingen af erfaringer og viden; og at repræsentanter fra Ry og Søhøjlandets Økomuseum kommer på et genbesøg hos dem.

Om projektet

The Barycz River Valley Project er et samarbejdsprojekt, hvor den danske samarbejdspartner er Destination 21, som i forvejen arbejder med udvikling af bæredygtig turisme i Danmark og Baltikum. Den danske samarbejdspartner har modtaget en bevilling på 250.000 kr. – hvoraf halvdelen kanaliseres videre til den polske organisation. Bevillingen stammer fra Småprojektpuljen, der finansieres af Miljøstyrelsen, og som er en del af den danske regerings miljøbistand til Øst- og Centraleuropa. Tanken er, at man gennem en målrettet indsats skal støtte NGO’er (non governmental organisations), idet de har et særligt potentiale: styrkelse af den fortsatte demokratiudvikling gennem natur- og miljøarbejdet. Puljen administreres af Friluftsrådet.

Destination 21 er også koordinator for projektet ”Den gode historie”, som Søhøjlandets Økomuseum er en af fire deltagere i.

 
 << TILBAGE  

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle