FORSIDEN ENGLISH SPONSORER LINKS WEBMASTER

Formidlingsenhed Ry  

Logoet symboliserer den klinkbyggede jolle på søerne. Jollen transporterer mennesker og gods; og dermed også ideer og tanker.
Søerne binder vort område sammen; og ligger til grund for den geografiske betegnelse: Det Midtjyske Søhøjland

 

Tænketank og produktudvikling

En kreds af personer går i 1993 sammen om at danne den selvejende institution Formidlingsenhed Ry. Målet er at skabe en institution, der kan bearbejde strøtanker og løse ideer til konkrete projektforslag; og sikre et godt samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner..

Fælles for de personer, der er med i Formidlingsenhed Ry, er en glødende interesse for natur og kulturhistorie. Ikke ud fra en snæver faglig tilgang, men i høj grad ud fra en interesse for det, der giver Det Midtjyske Søhøjland en naturmæssig og kulturel identitet. Så gør det heller ikke noget, hvis turisterne vil dele denne interesse med os.
Formålsparagraffen for Formidlingsenhed Ry lyder: at initiere og deltage i projekter inden for naturbeskyttelse, naturbenyttelse, turisme, friluftsliv mv. Endvidere er det i stiftelsesdokumentet understreget, at institutionen også kan løfte opgaver inden for erhvervsfremme, bæredygtig udvikling og naturforvaltning.

Nøgleordene for Formidlingsenhed Ry er med årene blevet: Tænketank og produktudvikling. Det er ikke et afgørende succes-kriterie, at projekter gennemføres i regi af Formidlingsenhed Ry. Vort væsentligste succes-kriterie er, at der opnås resultater.
Trods navnet begrænser Formidlingsenhed Ry ikke sit virke til Ry Kommune. Bestemmende i så henseende er bestyrelsens beslutninger på baggrund af de henvendelser, vi modtager.

Formidlingsenhed Ry har samarbejdet med:

  • Ry Kommune om et naturgenopretningsprojekt i Siim Mose og en folder herom.
  • Ry Kommune om informationstavler ved Skærsåvej (hulveje) og Siim Mose (natur)
  • Ry Kommune/foreningen til oprettelse af Anna Klindt Sørensens Museum om informationstavle (haven til Petersborg)
  • Ferskvandsmuseet om oversigtstavle ved Ferskvandsmuseet og informationstavle om Havnens Fugle (Ry Bådhavn)
  • Ry Kommune/Rye Borgerforening om informationstavle ved St. Sørens Kilde i Gl. Rye.
  • Ry kommune og firmaet Akva Waterbeds omkring udgivelse af en CD-ROM med gamle generalstabskort fra området

Formidlingsenhed Ry har haft ansvaret for at udarbejde henholdsvis idéoplæg og projektoplæg om Søhøjlandets Økomuseum.
I efteråret 1997 opnåede Formidlingsenhed Ry et tilskud fra Friluftsrådets tips- og lottomidler til 9 projekter, der skal være med til at synliggøre Søhøjlandets Økomuseum. Dette tilskud blev suppleret med midler fra Århus Amt samt Brædstrup, Ry og Skanderborg kommuner.
Formidlingsenhed Ry er driftsoperatør på Internet hjemmesiden for Søhøjlandets Økomuseum. Ligeledes varetages opgaven med at udforme de første fakta-blade og en plakat.

Adresse:
Formidlingsenhed Ry, v. Anders Jørgensen, Skovvænget 25, 8680 Ry,
tlf. 8788 0187, e-mail:anj@ecomuseum.dk

 Toppen af siden


[ Velkommen | Seværdigheder | Information | Kort ]