Økomuseets område
Det gamle Skanderborg Amt udgør rent geografisk interesseområdet for
Søhøjlandets Økomuseum.

Det gamle Skanderborg Amt

Dette område udgjorde omtrent klostergodserne under middelalderens herreklostre i Det Midtjyske Søhøjland: Øm, Voer, Ring og Vissing Klostre. Klostergodserne blev videreført som krongods efter reformationen i 1536; og blev ved enevældens indførelse i 1660 til Skanderborg Amt.

Det gamle Skanderborg Amt udgør 1719 km2. De tre kommuner, der p. t. er med i samarbejdet, Brædstrup, Ry og Skanderborg, dækker 497 km2, altså 29 % af hele interesseområdet.

Se også: Kort, der viser hele museumsstrukturen med såvel bemandede som ubemandede besøgscentre samt oversigt over de opstillede tavler.

 


[ Velkommen | Seværdigheder | Information ]