FORSIDE  ENGLISH SPONSORER LINKS FORMIDLINGSENHED RY WEBMASTER


 

FORMIDLING I LANDSKABET

Et °komuseum fortæller de tværgående historier om de natur- og kulturforhold, der har ført frem til landskabet, vi lever og færdes i idag.

En informationstavle indvies

De tværgående historier handler f. eks. om
- landskabets udformning under og efter istiderne
- levesteder for dyr, fugle og planter
- tidlig bosætning langs søer og åer
- dannelsen af bygder og landsbyer
- fiskeriet
- færdslen over land
- vadesteder og broanlæg
- brugen af skovene
- klosterkulturen
- rytterdistrikter
- købstæder, stationsbyer, vejbyer
m. m.

Søhøjlandets Økomuseum opsætter informationstavler på en række lokaliteter i området for derigennem at formidle de tværgående historier.

 


[ Velkommen | Seværdigheder | Information | Kort ]