Klostermølle Naturcenter
Klostermøllevej 48
Voerladegård
8660 Skanderborg

 

Natur, vandkraft og tidlig industri

Hvor Gudenåen løber ud i Mossø ligger Klostermølle. De historiske bygninger fortæller om områdets allertidligste industri, baseret på vandkraften, og rummer desuden et naturcenter med mulighed for oplevelse og undervisning omkring områdets enestående natur.

Klostermølle

Klostermølle ligger på resterne af Voer Kloster, der blev grundlagt i 1100-tallet af munke fra Benediktiner-ordenen. De byggede en vandmølle og ledte det meste af Gudenåens vand over i den 1300 m lange Klosterkanal.
Efter reformationen i 1536 blev klostrene nedlagt - og senere blev Voer Kloster revet ned, og stenene brugt som byggemateriale til Skanderborg Slot.
Efter at munkene havde forladt stedet, var Klostermølle fortsat i brug som kornmølle frem til 1872, hvor møllen blev købt af H H. Holst. Han udvidede driften til også at omfatte slibning af træ til papirmasse. Fremstillingen af papir- og pap-masse fortsatte helt frem til 1974, hvor en del af produktionsbygningerne brændte, og almindelig økonomisk afmatning gjorde det urentabelt at drive papirmøllen.
Den 90 meter lange tørrelade, bygget helt i træ, er i dag et vartegn for Klostermølle. I tørreladens nordlige ende er der et fugletårn med god udsigt over Mossø og Klosterkær.

Vandmøllen

I 1975 købte Miljøministeriet bygningerne, som nu dels er et minde om den industri, der udfoldede sig med basis i vandkraften, dels fungerer som naturcenter/naturskole og overnatningssted for kanofarere.

Naturskolen drives af foreningen Natur og Ungdom sammen med Silkeborg Statsskovdistrikt, som ejer bygningerne.

Åbningstider:

Naturskolen: 
Hele året efter aftale med naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg Statsskovdistrikt, tlf. 8682 0844 eller naturvejleder Morten Dahl, Natur og Ungdom, tlf. 7578 2577.

Kanolejrpladsen: Åben for kanofarere i perioden 16/6-31/12


Fri adgang til området

For skoler og grupper
Forskellige aktiviteter, som bestilles på forhånd for grupper op til 25 personer:
- Livet som jæger og samler
- Smådyr i ferske vande
- Svampeture
- Friluftsliv
og primitiv madlavning
- Spis naturen
- Insekter og edderkopper
- Stenene indeni - og landskabet omkring os
- Naturdetektiver
- Pil dit eget kranie
- Skovens træer
- Fisk og fiskeri i Mossø

Prisen er 750 kr. for et normalt arrangement i naturskolen på 1-3 timer (inkl. lokale, materialer og undervisning). 
Større grupper, heldagsarrangmenter og særlige materialer beregnes efter forudgående aftale.

Publikationer
Brochure om Mossø.

Ejer
Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, tlf. 8682 0844

 

 


Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet