Ferskvandsmuseet
Siimtoften 18
8680 Ry.
Tlf. 8689 0199

E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk

Bestyrelsen for Ferskvandsmuseet har en vision om at placere et nyt museum på Siimtoften.  Denne vision er foldet ud i et prospekt, som du kan se her.

Historisk passagermotorbåd Gl. Turisten købt af Ferskvandsmuseet.  Læs mere

Arrangementer

De ferske vandes kulturhistorie

I Søhøjlandet er der som i alle ferskvandsområder et tæt samspil mellem natur og kultur. Ferskvandsmuseet viser sider af det rige plante- og dyreliv i søer og åer og giver forståelse for sammenhængene i områdets natur- og kulturhistorie.

Ferksvandsmuseet

Museet har til huse i en smuk træbygning nær havnen i Ry.
Udstillingen viser i akvarier, montrer og plancher mange af områdets dyre- og plantearter og hvordan de har tilpasset sig livet i og ved de ferske vande. Man får inspiration til selv at gå på opdagelse i ferskvandsnaturen, der ligger lige udenfor museets dør.
Mennesket har også gennem tiderne brugt søer og åer som spisekammer, transportvej, energikilde
m. m.

På Ferskvandmuseet vises således også forskellige tiders fiskemetoder, bådtyper og sejladsformer samt vandmølleri og sivskoproduktion.
Fra samlingerne
Åbningstider
Maj-juni daglig kl. 9.00 - 17.00
Juli-august daglig kl 9.00 - 21.00
September - medio oktober daglig kl. 9.00-17.00
Fri entré
Publikationer
Brochure på dansk, engelsk og tysk.

Prospekt om Gl. Turisten. Ferskvandsmuseets nye museumsskib.
(
PDF 2934Kb 10 sider)


Årsberetning 2000
(PDF 2636Kb  20 sider)

For skoler og grupper
Skolemateriale forefindes
Museet råder også over en stor bådsamling. Den kan beses efter henvendelse til museets administration:

Siimtoften 18, 8680 Ry
Telefon 8689 0199
E-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk

Arrangementer:

 

Onsdag 31. oktober
Allehelgensaften går naturens kræfter i vinterhi, ikke blot dyr og planter, men også trolde, hekse og elverpiger. Vi mødes på Ferskvandsmuseet, hvor vi laver roelygter og hører om traditionen omkring Allehelgensaften. Derefter går vi en tur og ser, om vi kan få øje på noget spændende.
Mødested og tid: Ferskvandsmuseet i Ry, kl. 19,30.
Arr.: Ferskvandsmuseet og Grøn Guide i Ry.
Turleder: Jochen Meyer, Ferskvandsmuseet, tlf. 8689 0199 og Grøn Guide 
Charlotte Valløe, tlf. 8788 0025.
Praktiske oplysninger: Medbring lommekniv/dolk og passende overtøj samt gummistøvler.

 

Bliv medlem af Ferskvandsmuseumsforeningen  

Pressemeddelelse


Gl. Turisten fra Ry (bygget 1922)

 

Historisk passagermotorbåd Gl. Turisten købt af Ferskvandsmuseet

Familien Hede Nielsens Fond bidrog som den første med 20.000 kr

"Bevaringsværdigt Fartøj" ifølge Skibsbevaringsfonden, som stiller 300.000 dkr til rådighed for en originaltro restaurering

Private fotoalbums kan hjælpe med ved jagten på historiske billeder!

 

Gl. Turisten skifter ejer fra 1. september. 
Ferskvandsmuseet tager ansvar for at bevare det flydende mindesmærke for Ry-egnen i sin hjemmehavn. Skibet ville ellers have været truet af at ende sine dage som husbådskrog i en eller anden havnekrog langt væk fra sine oprindelige omgivelser. Efter istandsættelsen skal museumsskibet bruges nænsomt til formidling af de ferske vandes natur- og kulturhistorie. Som den første bidragsyder i række skal nævnes Familien Hede Nielsens Fond, Horsens, som gav 20.000 dkr for at sikre købet. Andre fonde og firmaer har stillet bidrag i udsigt og yderligere ansøgninger er sendt og skal skrives.

Fartøjets historie rækker tilbage til året 1922, hvor det blev bygget i Ry under opsyn af en bådbygger fra Silkeborg, for at sejle som det første skib fra Ry havn til Himmelbjerget. Båden stod i tjeneste som erhversfartøj indtil 1974, hvorefter privatmanden Holger Østergaard indrettede den til familien. Det meste af den træbyggede passagerbåd blev på denne måde bevaret, hvad der foranledigede Skibsbevaringsfonden til i oktober 2000 at erklære den 78 år gamle Line for "Bevaringsværdigt Fartøj" (skibshistorisk konsulent Tom Rasmussen, tlf.: 75 65 99 19).

Skibsbevaringsfondens og Ferskvandsmuseets målsætning er at bevare skibet som flydende kulturminde så tæt på den antikvariske original som muligt. Restaureringen går derfor ud på at tilbageføre nuværende tekniske løsninger til en tilstand fra tiden før ca. 1960, hvor Gl. Turisten fik bliktag på. En firkantet skrue eller et groft bræt af fyrretræ må kun erstattes med samme materiale, dimensioner, kvalitet og forarbejdning. Sekskantede skruer af rustfrit stål, fintslebet egetræsfiner, mahogni og maskinhøvl er bandlyst i restaureringsværkstedet.

Bådbyggeren Jørgen Jensen fra Ry (tlf. 86 89 26 44) medbringer netop den eftertragtede gammeldags uddannelse og garantere med sin mangeårige erfaring at spor efter tidligere indretninger dokumenteres og det antikvariske princip følges. Skibet skal på værft midt i september.

Historiske billeder og postkort hjælper ved rekonstruktionen. Men mange bygningsforandringer kan dog endnu ikke dateres. I hvilket år blev det gamle tag erstattet? Af hvilket materiale var det lavet? Hvornår blev de gamle vinduesrammer erstattet? På hvilket tidspunkt lukkede man passagerrummet agterud med et skot?

Private fotoalbums kan rumme hidtil ukendte vigtige oplysninger. Baggrunden på billedet af onkel Poul og tante Grete på sejltur kan være med til at afsløre, hvilke beslag og skilte der har været på kahyttens indervæg. Hvor stod den midterste bænk og hvilke farver var der? Hjælp Ferskvandsmuseet med dette detektivarbejde!

Jochen Meyer (museumsleder), Ry, 3.9.2001

Kontakt Ferskvandsmuseet for at få tilsendt yderligere informationer

Ferskvandsmuseet på Siimtoften i Ry – i går, i dag og i morgen (Prospekt om den planlagte udbygning)

Gl. Turisten en passagerbåd bygget 1922 i Ry (PDF 2934Kb 10 sider farveprospekt om museumsskibet)
        
Årsberetning 2000 (PDF 2636Kb  20 sider, farvelagt)

 

 


 
Pressemeddelelse

Marinarkæolog Jochen Meyer, Greve Strand, har sagt ja til ansættelse som museumsleder for Ferskvandsmuseet fra den 1. juni 2001.

Blandt de 18 ansøgninger om stillingen som museumsleder, Ferskvandsmuseet har modtaget, har ansættelsesudvalget i enighed besluttet at tilbyde Jochen Meyer ansættelse. Jochen Meyer (33 år) er arkæolog med eksamen fra Kiels Universitet i 1997. Bifagene var europæisk etnologi og geografi.

Han har i mange år været særligt interesseret i kulturhistorien ved vandet – og helt specielt det særlige kultur- og naturhistoriske potentiale, som vådbundsmiljøer udgør. Han har i tilknytning til sine studier deltaget i Nationalmuseets udgravninger af skibs- og våbenfund i Nydam offermose i Sundeved (1993-97). Hertil kommer geologiske undersøgelser og arkæologiske udgravninger af stenalderbopladser ved bredden af Travefloden i Holsten (1989-90), udgravning af sporene af et skibsværft fra 1100-tallet ved Fribrødre Å på Falster (1993) samt 4 af de 9 skibsvrag fra middelalderen og vikingetiden fundet ved anlæg af den nye museumsø i Roskilde Havn (1996-97).

For Ferskvandsmuseet har det også været af betydning, at Jochen Meyer i samarbejde med det etnografiske museum i Slesvig har dokumenteret byens fiskerihistorie i 1800- og 1900-tallet. Det ses som et godt afsæt til at forlænge de forskningsaktiviteter, Ferskvandsmuseet bl.a. gennem projektet "Dansk Erhvervsfiskeri gennem flere generationer" aktuelt er engageret i.

Ansættelsen af Jochen Meyer skal også ses som et led i at forstærke indsatsen inden for Ferskvandsmuseets formålsparagraf som et natur- og kulturhistorisk specialmuseum udgør - nemlig:

  1. at indsamle, registrere og bevare genstande og viden med tilknytning til de ferske vande i Danmark.
  2. gennem forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at belyse tilstande og forandringer i de ferske vandes natur- og kulturhistorie, regionalt, nationalt og internationalt.

Jochen Meyer kommer fra en stilling ved Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter i Roskilde. Her har han siden 1999 været tilknyttet et treårigt forskningsprojekt "Fiskeri i den vestlige Østersø i vikingetiden og middelalderen".

Ferskvandsmuseet byder Jochen Meyer velkommen.

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Klostermølle