Øm Kloster Museum
Munkevej 8
Emborg
8680 Ry
Tlf. 8689 8194 eller
2693 4742
E-mail: bo_gregersen@yahoo.dk

[Hovedside|Aktivitetskalender|Grundplan|Links|Litteratur]


[Klosterlinks|Universiteter|Foreninger og tidsskrifter|Debatfora|Ressourcer|Andre]

Links fra Øm Kloster Museum

Læs først dette essay om brug af ressourcer på internettet og om de farer der ofte er forbundet med brug af nettet.
 

Klosterlinks:

Esrum kloster
Loccum
Cistercienserordenens fædre
Bernhard af Clairvaux
Hjemmeside om den lærde munk Bede (673-735)

Universiteter med særlig interesse:
Aarhus Universitet
-
Afd. for middelalderarkæologi
Københavns Universitet
- Det arnemænganske institut
- Center for middelalderstudier
Odense Universitet
- Lektor Kurt Villads Jensens side
Roskilde Universitet
Ålborg Univesitet
Lund Universitet
- Afd. for middelalderarkæologi
University of York
- Middelalderstudier
Middelalderstudier ved University of Reading
Middelalderstudier ved University of Leeds
Middelalderstudier ved University of Western Michigan, Kalamazoo
- Cistercian Studies
Middelalderstudier ved University of New York
Middelalderstudier ved University of Berkeley
 

Foreninger og tidsskrifter:


Moesgård Smedelaug
Middelalderforeningen Saxo Grammaticus
Europæisk Middelalderfestival i Horsens
Kildeskriftselskabet
Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
Society for the study of the Crusades and the Latin East
Historisk Tidskrift
Siden Saxo
Skalk
Medieval Life
 

Debatfora:


Medieval Academic Discussion Groups
H-SKAND: Diskussionsforum for Skandinaviske historikere
Dansk debatforum for Middelalderarkæologi
 

Ressourcer for middelalder interesserede:

www.middelalderfestival.dk
Kalkmalerier i danske kirker
Helgenbeskrivelser
Dansk Mønt
Jyske Lov
Internet Medieval Sourcebook
The Catholic Encyclopedia
WWW Medieval Resources
The Labyrinth: Resources for Medieval Studies
 

Andre nyttige links:

Bøger fra Oxbow
Beskrivelse af Pilgrimsruten til Santiago de Compostella
Officielt websted om Jubelåret 2000
Musik i Middelalder og Renæssance
Museum Tusculanums Forlag


Øm Kloster | Skanderborg Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet | Klostermølle