S?h?jlandets ?komuseum

 

Det midtjyske Søhøjland byder på en pragtfuld natur og en spændende kulturhistorie med væsentlige minder om flere af Danmarkshistoriens vigtige perioder.
Søhøjlandets Økomuseum arbejder på at styrke formidlingen af områdets kultur og natur for at give de bedst mulige oplevelser for såvel områdets beboere som de mange besøgende.

S?udsigt

Økomuseet er som udgangspunkt et samarbejde mellem 4 museer, et naturcenter og den selvejende institution Formidlingsenhed Ry.
Hver af institutionerne har deres egne tilbud, og derudover har økomuseet etableret nogle tværgående initiativer.

 

Tavler i landskabet

 

I landskabet opsættes f. eks. informationstavler, der fortæller historien bag de iagttagelser, man kan gøre på stedet.

 

 

Søhøjlandets Økomuseum er dannet i 1997.

I kraft af økonomiske bevillinger fra Århus Amt, Ry Kommune, Skanderborg Kommune, Brædstrup Kommune og Friluftsrådet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet er der nu konkrete projekter under udførelse.

Et af disse projekter er oprettelse og drift af denne hjemmeside, som løbende vil blive opdateret.

 

AlfaNexus.dk


[ Velkommen | Seværdigheder | Information | Kort ]