Klostermølle Naturcenter
Klostermøllevej 48
Voerladegård
8660 Skanderborg