Søhøjlandets Økomuseum

MIDDELALDER 99

Middelaldermarked 1999 i Gl.Rye

Billeder af en succes !

Middelalderarrangementerne, som blev afviklet lørdag den 12. juni 1999 i Gl. Rye og omegn blev en stor succes. Foreningen Søhøjlandets Økomuseum arrangerede bl.a. pilgrimsvandringer og middelaldermarked som for 500 år siden.

Der deltog op mod 3.500 personer i arrangementet. Ved markedspladsen blev der taget entré for voksne, mens børn og frivillige kom gratis ind. Der var mere end 1700 betalende gæster.

Ca. 150 personer deltog i pilgrimsvandringen fra Øm Kloster, mens 250-300 deltog i vandringen fra Voer Kloster/Klostermølle. Ca. 200 deltog i en Maria-vesper i Sct. Sørens Kirke.

Forud var leveret en meget stor indsats med planlægning og fremskaffelse af tilladelser, fremstilling af boder, indretning af markedsplads, markedsføring, skiltning m.m.m. De mange frivillige i planlægningsarbejdet havde studeret historiebøgerne grundigt, så det lykkedes at gennemføre arrangementet med stor "autenticitet" i forhold til datiden. På dagen var mere end 100 frivillige udklædt i dragter efter middelalderligt snit, og på markedspladsen var der opsat ca. 25 boder af træ og lærred. Mad og drikke var ligeledes udvalgt og fremstillet med omhu.

De aktiviteter, hvor der var mulighed for at tjene penge - madboder, bod med drikkevarer, handelsboder m.v. - var "udliciteret" til private og foreninger.

Omkostningerne ved projektets etablering beløb sig til lidt over 200.000 kr. Disse omkostninger blev hovedsageligt dækket ind via sponsorater af varer og kontante tilskud fra bl.a. en lang række virksomheder og foreninger i Skanderborg, Brædstrup og Ry Kommuner. Også Ry Kommune støttede projektet kontant, og der blev, som nævnt, taget en mindre entré ved indgangen. Projekterne blev afviklet uden underskud for Foreningen Søhøjlandets Økomuseum, så der blev ikke brug for den underskudsgaranti, som Ry Kommune, Skanderborg Kommune og Akva Waterbeds, Ry, havde stillet.

Der var alt i alt tale om en meget stor succes for Foreningen Søhøjlandets Økomuseum. Fra mange forskellige sider blev der udtrykt glæde, anerkendelse og forbavselse over arrangementernes omfang og indhold, og der lød mange opfordringer om at gentage succesen.

Landskabsarkitekt Bendt Nielsen var på dagen udpeget til at udføre fotografisk dokumentation af arrangementerne. Det er disse billeder, som Foreningen Søhøjlandets Økomuseum viste den 21. oktober. Forhåbentligt vil mange kunne nikke genkendende til scenerne fra en herlig dag i Gl. Rye.

Se en billedkavalkade fra arrangementet


LUK VINDUET