Nationalt naturområde er betegnelsen for de 44 nationale naturområder, der i 1984 blev beskrevet af Fredningsstyrelsen (Miljøministeriet) i en rapport med det formål at udbrede kendskabet til betydningsfulde udsnit af landets natur blandt såvel naturinteresserede som de planlæggende myndigheder.

Gudenåens og Skjern Åens Kilder beskrives som nummer 10 og Det midtjyske Søhøjland som nummer 11. Disse 2 naturområder – med en lille revision af den arealmæssige udstrækning – udgør det centrale område for den foreslåede geografiske område betegnet Nationalpark Søhøjlandet.

LUK VINDUE