Kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling – dvs. det skal ses som en helhed.

LUK VINDUE