Herreklostre er en fælles betegnelse for de munke- og nonneklostre, der ejede jordegods. Modsætningen hertil er tiggermunkeklostre, som ikke ejede jordegods.

De første klostre i Danmark var alle herreklostre. Der findes ingen kendte skriftlige kilder. Dog er det opfattelsen, at de første klostre er grundlagt før år 1100. Måske er Voer Kloster et af de ældste.

 LUK VINDUE