Hvor Gudenåen løber ud i Mossø ligger Klostermølle. 
De historiske bygninger fortæller om områdets allertidligste industri, 
baseret på vandkraften, og rummer desuden et naturcenter med 
mulighed for oplevelse og undervisning omkring områdets enestående natur.