FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Klostermølle Naturcenter

Klostermølle Naturcenter
Klostermøllevej 48, Voerladegård
8660 SkanderborgTørreladen – Klostermølles vartegn

Foto: Lars Jørgen Grønbjerg    Den ca. 90 meter lange og ca. 8 meter høje træbygning er opført af flere omgange.
Fra træsliberiets tidligste dage i 1870´erne har der ligget et tørrehus på stedet. Det første tørrehus var dog væsentligt mindre. Det var åbent i siderne, så vinden kunne tørre træmassen.
Fra 1933 omlagde direktør S. Aa. Schouboe-Madsen produktionen på Klostermølle. Man begyndte at oparbejde den producerede træmasse til pap. Tørrehuset blev erstattet af en ny tørrelade i 3 etager. Laden havde regulerbare trælemme i siderne, så bygningen kunne gennemstrømmes af vinden. Ved siden af tørreladen indrettedes et tørreanlæg, hvor man kunne tørre papmassen med en blæser.    
Især i 1950´erne ændres og udvides tørreladen flere gange, så den samlede tørrekapacitet mere end fordobles. Vægfladen udgøres af lemme, der kan åbnes og lukkes via et system af trækbånd for at give bedre udluftningsmuligheder.

Tørreladen undgik branden i 1974. Den anvendes i dag som værksted af Silkeborg Statsskovdistrikt, som her tørrer træ og bl.a. fremstiller publikumsfaciliteter til statsskovene.

I 1998 åbnede et nyindrettet fugletårn i nordgavlen af den store tørrelade. Fra fugletårnet er der vid udsigt over Klosterkær og Gudenåen, men man kan også se ind i tørreladen og beundre de flotte trækonstruktioner, som udgør bygningens indre.

Der er fri adgang til fugletårnet.

Foto: Bendt Nielsen (bn@bn-tegnestue.dk)

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet