FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Klostermølle Naturcenter

Klostermølle Naturcenter
Klostermøllevej 48, Voerladegård
8660 SkanderborgMøllebygningen – Klostermølles "hjerte"

S/S Lulu
S/S Lulu sejlede papmasse til Alken Station

   Mølleværket på Klostermølle er sandsynligvis oprindeligt anvendt som kornmølle fra det tidspunkt, hvor munkene etablerede møllekanalen i middelalderen. 

I 1839 var her 4 kværne og valkeri, der blev trukket af 2 underfaldshjul.

Den oprindelige vandmølle lå sandsynligvis på samme sted, som møllebygningen ligger i dag.

Ved indretningen af et træsliberi i 1870´erne opførte man et nyt, selvstændigt turbinehus – adskilt fra møllebygningen. Den oprindelige kornmølle i "den gamle" møllebygning fortsatte, men blev i 1878 moderniseret. Møllebygningen blev forsynet med 2 ekstra etager, og der blev opsat nye og mere effektive "vandhjul".

I 1949 blev møllebygningerne igen ombygget. Man fjernede den udvendige bræddebeklædning og udmurede bindingsværket. Det gamle møllehjul blev taget ned, og der blev indrettet tømrerværksted i stueplan og en del af 1. sal. Resten af 1. sal blev indrettet som folkerum. Ved møllebygningen opførtes tillige en smedje. Et nyt turbinehus blev bygget ud over vandstrømmen, og en lille turbine leverede strøm til maskinerne i værkstedet og smedjen. Fra dette tidspunkt blev møllebygningen inddraget i fabriksproduktionen på Klostermølle og udgjorde en del af fabrikken frem til branden i 1974.

Efter statens overtagelse af Klostermølle har Silkeborg Statsskovdistrikt forestået restaurering af bygningerne på området. Møllebygningen stod færdigrestaureret i 1991 – og atter med udvendig bræddebeklædning. Den er opført i 3 etager med en centralt placeret trappe.

Fra restaureringen af møllebygningen Fra restaureringen af møllebygningen
Fra restaureringen af møllebygningen Fra restaureringen af møllebygningen
Møllebygningen har udgjort "hjertet" i bygningskompleksets historie og egner sig således oplagt til en formidling af områdets natur- og kulturhistorie. Søhøjlandets Økomuseum og Silkeborg Statsskovdistrikt planlægger en udstilling i møllebygningen. Udstillingen vil især fortælle om klostertiden, papfabrikken og landskabet, som rummer store friluftsmæssige muligheder. Udstillingen gennemføres i etaper, og de første dele forventes at kunne præsenteres for publikum i 2003.

De ansatte på Klostermølle 1947
De ansatte på Klostermølle 1947

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Gl.Rye Mølle | Ferskvandsmuseet