Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


Særudstilling 2003
 

Anders Nielsen, Svejstrup Østergård
Den store høvding indenfor andelsbevægelsen.
 

   Anders Nielsen var manden der gjorde Danmark til det førende andelsland i verden. Trods sit beskedne væsen og sit storladne virke var han med til at udvikle den danske andelsbevægelse omkring år 1900 - derfor blev han ofte kaldt for andelshøvdingen.
Han inspirerede landbruget til at gå i gang med helt nye storforetagender, tændte bejstringens ild, forstod samtidig jævnt og folkeligt at anskueliggøre sine planer for almindelig mennesker. Han satte samtidig ind på nye områder, hvor landbruget ikke tidligere havde været. Dels på råstofsiden som foderstoffer og kunstgødning, og dels på salgssiden, hvor det mest kendte er lurmærket smør.

Anders Nielsen var ud af velstående bønder fra Gl. Rye og hans slægt boede på Jægergården, hvor han blev født i 1859. Jægergården hørte til en af de store gårde i Gl. Rye, som var i besiddelse af skov; en 1/6 af Rye Sønderskov. Det var Andres Nielsens oldefar "Laus i Jægergården", der i 1781 sammen med fem andre gårdmænd købte skoven. Dette køb var med til at bringe velstand til de 6 gårde og var samtidig grundlag for byens vækst i næste 100 år.
Anders Nielsens opvækstvilkår var således tilsyneladende både økonomisk og sociale gode, men de var meget usædvanlige på det personlige plan. Faderen Niels Nielsen døde da sønnen kun var 4 år gammel og moderen Maren Andersdatter gifter sig hurtigt igen med en yngre gårdmandssøn og træskokarl fra egnen. Heri var det ikke noget usædvanlig, man fulgte blot almindelig bondekultur. For at drive en rigtig gård og hushold var der brug for både mand og kone. Men kun seks år senere dør moderen også og disse oplevelser må have sat deres spor i den 10 årige dreng. Andres Nielsen beskriver selv i sine erindringer sit gode forhold til stedfaderen, men han forlader gården tidligt og er allerede som 20 årig færdiguddannet landbrugskandidat. Allerede som 22 årig er han ægtemand og ejer af Svejstrup Østergård.


Folk på Svejstrup Østergård

Svejstrup Østergård er en af egnens største og det skortede heller ikke med betænkelighed om det unge par kunne klare driften af den store gård. Blot få år senere starter Anders Nielsens "karrierer" indfor andelsbevægelsen og hustruen Kristine Nielsen overtager gården i forpagtning. Kristine Nielsen var nemlig en selvstændig dame og når husbonden deltog i mange aktiviteter udenfor gården ville hun selv stå med ansvaret for bedriften.

Dette og meget mere fortælles der om i Gl. Rye Mølle og Træskomuseums 2003-udstilling om familien på Svejstrup Østergård og i særdeleshed om Anders Nielsens mange foreningsposter og opstart af andelsforetagender.

Udstillingen kan ses på museet hver dag indtil 1. oktober. Uden for skolernes sommerferie er der dog lukket mandag.


 

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt