Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


Ry-egnens historie


Udstillingen om Ry-egnens historie er central for Gl. Rye Mølle og Træskomuseum. Den er med til at gøre museet til et rigtigt lokalhistorisk museum, hvor man kan få et godt overblik over egnens historie. Samtidig binder den resten af museets tematiske udstillinger sammen, så der bliver et kronologisk skelet at hænge de forskellige historier op på.
Udstillingen er lavet af kulturformidler Lars Pagh og blev indviet d. 1. maj 2005. Baggrunden, for at det lige er i 2005, vi har lavet denne udstilling, er at det er 600-året for, at Gl. Rye første gang nævnes i de skriftlige kilder i forbindelse med valfart.

Under overværelse af dronning Margrethe I blev stormanden Jens Nielsen Løvenbalk til Aunsbjerg i 1405 dømt til, som bod for drabet på Jens Jensen Brock til Clausholm, at sende folk på pilgrimsfærd til forskellige hellige steder i Norden, bl.a. Rye. Det var netop den omfattende valfart, der var det økonomiske fundament for byens velstand og betydning som regionalt center i senmiddelalderen, og dermed kan man godt sige, at dokumentet fra 1405 er Gl. Ryes ”dåbsattest”.

Begivenheden var værd at markere med en udstilling om Ry-egnens historie. Udstillingen lægger hovedvægten på middelalderen, ikke bare i Gl. Rye, men på hele Ry-egnen, fra Låsby til Sdr. Vissing, og fortæller om lokale begivenheder i denne farverige periode af danmarkshistorien. Udstillingen har undertitlen ”- fra istid til industrialisering” og fortæller dermed også om den forhistoriske tid, områdets udvikling efter den seneste istid samt lidt om tiden efter reformationen.
 
Vi har lånt genstande fra andre museer til udstillingen. Bl.a. har vi nogle røgelseskar, der er fundet her på egnen, men som til daglig opbevares i Randers Kulturhistoriske Museum. Røgelseskarrene er fine bronzestøbningsarbejder fra 1300- eller 1400-tallet og har været brugt ved katolske messer i middelalderen. Desuden viser vi nogle af de flotte jernalderkrukker fra Rasmus Olesens samling. Krukkerne tilhører Skanderborg Museum, men vises nu for første gang for offentligheden på et museum på egnen, hvor de er fundet.

Vi kan også præsentere den træøse, der blev fundet ved Skt. Sørens kilde under restaureringsarbejde i 1950’erne, ligesom skelettet ”Petrine” nu bliver vist frem igen, efter at hun er blevet undersøgt på Århus Universitet. Petrine er fundet under udgravninger af Galgebakken ved Gl. Rye og er formentlig død under dramatiske omstændigheder i slutningen af 1500-tallet. I hvert fald har vi en C14-datering på hende som viser, at hun kan være kommet af dage på den tid.

Udstillingen indeholder også stenalderredskaber, nogle gravurner fra bronzealderen fundet i nærheden af Addit (udlånt af Horsens Museum), genstande fra klostertiden i Øm og Voer (udlånt af Øm Kloster Museum) samt glas fra Glarbo, hvor kong Frederik II i renæssancen havde foranstaltet en stor produktion af både drikke- og vinduesglas.

 

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt