Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


"Petrine"

Det var et uhyggeligt fund man gjorde, da Galgebakken i Gl. Rye blev udgravet i oktober 1944. Under selve Galgebakken fandt man skelettet af en kvinde. Skelettet var nedgravet i lodret stilling, meget sammenkrøbet.

Selvom kvinden er fundet på Galgebakken, er hun ikke nødvendigvis blevet hængt. Fundomstændighederne afslører ikke noget om, hvordan hun er kommet af dage, men det blev af udgraverne foreslået, at hun skulle være blevet begravet levende i en sæk.

Første udgravning i Danmark

Kvindeskelettet blev døbt "Petrine" af førstelærer på Gl. Rye Skole, Harald Nielsen, der i mange år havde skelettet liggende i en kasse på sit loft, og han brugte det af og til i forbindelse med sin undervisning på skolen.

Harald Nielsen stod for udgravningen af Galgebakken, sammen med landsretssagfører Holtet fra Skanderborg.

"Petrine"
Galgebakken i Gl. Rye var den første galgebakke i Danmark, der blev udgravet.

 

Galge Føde for fuglene

Galgen bestod af to bærestolper og en overligger - "galgehammeren". Her endte forbryderne deres dage, og der var plads til mere end én dødsdømt, idet galgehammeren var godt 4 m lang.

Ofrene fik lov til at blive hængende som føde for fuglene, indtil de faldt ned. Derefter blev ligene gravet ned i selve højen.

Birketing

Indtil 1560 lå der et Birketing i tilknytning til Øm Kloster, men da klosteret blev nedlagt, flyttede man Birketinget til Rye, som efter den tids målestok var en forholdsvis stor by.

Et Birketing var både dømmende og udøvende.
Straffene var hårde - efter vor tids målestok næsten umenneskelige. Dødsdom blev givet for selv de mindste forseelser, som f.eks. tyveri.

 

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt