Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


 

Nyt om Petrine

I vinteren 2004/2005 foretog Gl. Rye Mølle og Træskomuseum nye undersøgelser af Petrine. Primært bestod de af, at en af hendes lårbensknogler blev sendt til C14-laboratoriet på Århus Universitet, hvor man lavede en datering af hende.

Petrine

Siden Petrine blev gravet frem i 1944, har det været antaget, at hun blev begravet levende på Galgebakken, efter at hun var blevet pint i 10 dage af Århus-bødlen Mester Jens. Skriftlige efterretninger fra 1596 vidner nemlig om denne forfærdelige begivenhed.

Hvorvidt Petrine er pigen, som Mester Jens pinte og henrettede, får vi aldrig svar på. Men måske er vi kommet det lidt nærmere. Dateringen af Petrine viser, at hun med 95 % sikkerhed døde 1440-1650. Den viser også, at hun med næsten 40 % sikkerhed døde 1550-1640. Det kan altså ikke udelukkes, at hun er kommet af dage i 1596.

En C14 datering er altid behæftet med en del usikkerhed, men vi har da i hvert fald fået udelukket, at hun kan være død i 1800-tallet eller 1900-tallet, ligesom vi nu kan være sikre på, at hun ikke er en forhistorisk kvinde.

Ved at kigge nærmere på hende har vi også fået andre oplysninger. Professor Jesper Boldsen, SDU, har kigget på hende og konstateret, at hun har været mellem 27 og 45 år, da hun døde. Hun har haft gigt i knæ og skulder, rygsøjlen har været mærket af slid, og hun har haft en sygdom i knæskallen, som måske kunne være cancer.

Det er også muligt, at hun rent faktisk er blevet hængt. Tidligere antog man at hun ikke var blevet hængt pga. hendes intakte nakkehvirvler. Man har også antaget, at man i 1500-tallet anså det for uhøvisk at hænge kvinder. Men faktum er, at de intakte nakkehvirvler ikke er bevis for, at hun ikke er blevet hængt. Ved hængning rykkes nakkehvirvlerne ganske vist fra hinanden, men de falder som regel på plads igen. Og når nu hun er fundet på Galgebakken…

 

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt