FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: gl-rye-moelle@post.tele.dk


MØLLEN | TRÆSKOPRODUKTION | FLYVEPLADSEN

HIMMELBJERGSOUVENIRS | GLASFREMSTILLING | PETRINE | BAGEOVN  


Videobiograf

I møllens biograf har man mulighed for at se en række lokalhistoriske videofilm. Samlingen er én af egnens største, og videoerne omhandler emner i relation til museets udstillinger samt emner af generel lokalhistorisk interesse.

1. På cykeltur til egnen omkring Silkeborgsøerne

Unge på cykeltur besøger Tørring, Alling østergaard, Knud østergaard Knudsen og Knudhule Vandrerhjem.

Produceret af Dansk Vandrerlaug 1937 (8 min.)
Til toppen af siden
2. Træskomageri i Rye Sogn

Filmen viser alle faser i træskoproduktionen. Skovauktion. Træer fældes og køres hjem. Kævler saves, rulles og kløves. Træsko forbores, skrubhules, skrubtælges, ringes, pudses og røges. Hulestol, tællehest og røgovn. Træskomænd.

Produceret af Harald Nielsen 1953 (12 min.)
Til toppen af siden
3. Rye Mølles restaurering i 1960-61

Nye vinger til Gl. Rye Mølle håndfremstilles på stedet og hejses på plads med hjælp fra byens indbyggere. Ved indvielsen møder alle op for at beundre det flotte syn.

Produceret af Jørgen Wiehe og Svend Kristiansen 1961 (17 min.)
Til toppen af siden
4. Skomager - bliv ved din læst

Skomager Angelo Sørensen i Gl. Rye laver et par håndsyede sko. På filmen vises alle arbejdsprocesser, fra måltagning og valg af skind til den færdige sko.

Produceret af Jørgen Wiehe og Svend Kristiansen 1964 (17 min)
Til toppen af siden
5. Ry - dengang og nu

Ældre borgere fra Ry kommune interviewes om livet på Ry-egnen i mellemkrigsårene, under besættelsen og efter. Filmen er delt op i 9 selvstændige afsnit, hvor man berører emnerne: forretningsliv, håndværk, Himmelbjerget, Husholdningsskolen, sport, kommunesammenlægningen, byens aviser, årene 1940-45. Sidst i filmen giver de ældre et bud på Ry år 2000.

Produceret af Ry Håndværker- og Borgerforening 1987 (74 min.)
Til toppen af siden
6. Træskoproduktion

Søren Bach fortæller om den historiske baggrund for træskoproduktionen i Gl. Rye. Træskomager Niels Hull hugger en træsko til, mens han og Søren Bach fortæller om værktøjet, om træskomagere på egnen og andre historier.

Produceret af Gl. Rye Museumsforening 1990 (53 min.)
Til toppen af siden
7. Velkommen til Gl. Rye

Søren Bach fortæller om Gl. Rye's historie. Bl.a. Gudenåkulturen, Sct. Sørens Kilde, Sct. Sørens Kirke, Kongevalg i 1534, Øm Kloster, Træskoproduktion, Tingsted og Galgebakken.

Produceret af Gl. Rye Museumsforening 1990 (47 min.)
Til toppen af siden
8. Den tyske flygtningelejr i Jegstrup 1945-47

Filmen, hvis titel er "På flugt til fjendeland", er produceret på baggrund af gamle og nye filmoptagelser. Den tyske flygtningelejr i nærheden af Skive blev filmet umiddelbart før lejren blev nedlagt i marts 1947. Filmen viser lejrens bygninger, flygtninge på værksteder, i skolestuen, i madkø, og i opholdsrum. Lastbiler med flygtninge på vej væk fra byen.

Produceret af Videoskolen 1992 (7 min.)
Til toppen af siden
9. Om træskomageri i Rye Sogn

Filmen er en sammenredigering af nr. 2 "Træskomageri i Rye Sogn" og nr. 6 "Træskoproduktion".

Redigering: Niels Hovgaard 1993 (13 min.)
Til toppen af siden
10. Historien om Rye Flyveplads

Rye Flyveplads har i perioden 1938-1947 været gennem 3 spændende faser. Først som civil flyveplads og endelig besat af det tyske luftvåben og bombarderet af RAF. Efter krigens afslutning i nogle år én af Danmarks største flygtningelejre for tyske flygtninge.

Produceret af TV2-S 1993 (18 min.)
Til toppen af siden
11. De sidste træsouvenirs

Himmelbjergstokken er efterhånden blevet en nødvendig souvenir, der snart forsvinder. Der er kun én fabrikant igen. Vi besøger Hans Nielsen, der brænder "Himmelbjerget" ind i stokkene, og vi ser også andre souvenirs blive lavet.
Til toppen af siden
12. De engelske krigsgrave på Gl. Rye Kirkegård

Filmen fortæller om 7 engelske og canadiske flyvere, der blev skudt ned ved Træden i august 1944, og som ligger begravet på Rye Kirkegård. Begravelsen blev foretaget af tysk mandskab fra Rye Flyveplads.
Gdr. Svend Andersen og Esther, Træden, husker begivenheden tydeligt.

Produceret af Poul Kastberg Krogh og Niels Hovgaard 1994 (11 min.)
Til toppen af siden
13. Færgefarten på Mossø

Museumsinspektør Holger Garner fra Øm Kloster fortæller om dengang, der sejlede dampskibe på Mossø fra Kloster Mølle til Alken. 
Skibsfarten blev indstillet i 1934 p.g.a. konkurrencen fra lastbilerne.

Produceret af Niels Hovgaard 1994 (17 min.)
Til toppen af siden
14. Våbennedkastning ved Ry 1945

Poul Kastberg Krogh fortæller om oprettelsen af nedkastningsgruppen i Ry i 1944. Den første og eneste nedkastning skete i april 1945 ved Salten.
Ernst østerlund fortæller om, hvordan nedkastningen foregik.
Vi hører om, hvilke kneb, man brugte for at holde kontrol med, at alle nu var kommet godt hjem fra nedkastningen, og reaktionerne på, at nedkastningsmedlemmerne opdagede, at Krogh var blevet udnævnt til byleder for modstandsbevægelsen i Ry.

Produceret af Poul Kastberg Krogh og Niels Hovgaard 1994 (16 min.)
Til toppen af siden
15. Sandartnatten

Når fisker Carsten Nielsen den 1. juni kl. 0.00 sætter tændstikken til fyrværkeriet, er det begyndelsen på sæsonen for det berømte sandartfiskeri på søerne.
Hele natten bliver der fisket ved Ry Mølle, og næste morgen bliver fiskene målt og vejet.

Produceret af Niels Hovgaard 1994 (12 min.)
Til toppen af siden
16. Fiskerhuset ved Ry

Erhvervsfisker Carsten Nielsen, Ry, fortæller om erhvervsfiskeriet på Himmelbjergsøerne, og vi er med ham en tidlig morgen på søen for at tømme ruserne. Vi følger det sociale samvær på "sladrebænken" ved fiskerhuset og hører om erhvervsfiskerens bekymring for fremtiden.

Produceret af Niels Hovgaard 1994 (16 min.)
Til toppen af siden
17. Søhøjlandets spejl

- et stemningsbillede.
Til musik: Forellequintetten af Schubert.

Produceret af Niels Hovgaard 1994. 2. udgave redigeret 1997. (8 min)
Til toppen af siden
18. En tur fra Ry til Himmelbjerget

- fortalt af skipperen på "Birksø", Ejer Jensen, Ry. Filmen viser en sejltur fra Ry til Himmelbjerget.

Produceret af Niels Hovgaard 1995 (16 min.)
Til toppen af siden
19. Petrine - pigen fra Galgebakken

I 1944 blev et kvindeskelet udgravet i Galgebakken i Gl. Rye. Skelettet blev dateret til ca. 1600, og det menes, at kvinden er blevet henrettet og begravet her p.g.a. simpelt tyveri.
Siden tilbragte "Petrine" mange år i en trækasse på Gl. Rye Skole - men nu kan hun ses på Gl. Rye Mølle.

Produceret af Poul Kastberg Krogh og Niels Hovgaard 1995 (18 min)
Til toppen af siden
20. Poul Steffensen og Ry

Maleren Poul Steffensen (1866-1923) er kendt for sine bogillustrationer, ikke mindst til Ingemanns historiske romaner og Carit Etlars "Gøngehøvdingen", og har bl.a. også malet altertavlerne i en del af Ry-egnens kirker.

Produceret af Poul Kastberg Krogh og Niels Hovgaard 1995 (17 min.)
Til toppen af siden
21. Hotel Julsø

De tre sidste ejere af hotellet ved Himmelbjergets fod fortæller om virksomheden i deres tid.
Vi ser, hvordan det er lykkedes at føre hotellets restaurant tilbage til sin oprindelse. Niels Poulsen, Låsby, fortæller om, hvorfor Jodle Birge har fået sit museum netop her.

Produceret af Poul Kastberg Krogh og Niels Hovgaard 1996-97 (16 min.)
Til toppen af siden
22. Levende dage ved Slåensø og Millingbæk

Millingbæk og Slåensø har altid været et udflugtsmål. Tidligere var der lidt industri og endda en sommerrestaurant, hvor bl.a. Mary Jensen havde plads i 1927.
Ferskvandsbiologen Henrik Jacobsen fortæller om livet i Millingbækken.

Produceret af Niels Hovgaard 1996-97 (13 min.)
Til toppen af siden
23. Maleren Jørgen Glud, Ry

Den 84-årige kunstmaler, Jørgen Glud, bor og arbejder i sit lille hus ved Alling nær Ry Station.
Jørgen Glud er både maler og keramiker, og han har med sine keramikrelieffer høstet stor hæder. Det gælder f.eks. reliefferne på Vejle Sygehus og Hotel Marselis i Århus, men utallige steder ses Jørgen Gluds værker.
På denne video fortæller Jørgen Glud om sit liv og sin kunst, og vi ser mange af hans værker.

Produceret af Niels Hovgaard 1997 (22 min.)
Til toppen af siden
24. Dynæs - fra ridderbolig til digterbolig

Museumsinspektør Holger Garner, Øm Kloster, fortæller om Dynæs og Gammelkold borgenes ruinrester, og om Johan Skjoldborg, der boede på Dynæs fra 1907-14. Ingrid Laustsen, Laven, besøgte som barn familien Skjoldborg. Susanne Berg Pedersen, der bor der i dag, fortæller om de forpligtelser, der følger med.

Produceret af Niels Hovgaard 1997-98 (21 min., 15 sek.)
Til toppen af siden

25. Ry Mølles Åle- og Elværk

Ry Mølle med Åleværket har en meget lang historie, der strækker sig helt tilbage til Øm Klosters tid. På grundlag af gamle papirer og billeder fortælles historien op til slutningen af det 20. århundrede. Elværket er naturligvis langt nyere - fra 1881, hvor vandmøllen og kornmøllen blev afløst af to turbiner, der producerede elektricitet.
Arkitekt Bendt Nielsen, der står for bygningsadministrationen, fortæller om møllen i dag, og medhjælper Vagn Aage Mortensen, fortæller om ålefiskeriet.

Produceret af Niels Hovgaard 1998 (21 min., 10 sek.)
Til toppen af siden

26. Middelaldermarked 1999

Året 1999 var erklæret Middelalderår, og det gav sig udslag i mange farvestrålende arrangementer. I Gl. Rye var alle sejl sat for at skabe et farvestrålende marked med varer, som også kunne handles i 1499. Videoen viser glimt fra markedspladsen med musik af "Via Dana". Kong Hans ankommer, og der er Commèdia del'Arte v/ Gl. Rye Dilettanterne.
Søhøjlandets Økomuseum stod bag arrangementet. Videoen viser kun glimt fra markedspladsen d. 12. juni 1999.

Produceret af Niels Hovgaard (13 min.)
Til toppen af siden
27. Kildemarked og "Kilden og Galgen" 1994

Videoen viser glimt fra Kildemarkedet i 1994 samt nogle minutter af Søhøjlandets Egnsspil, der samtidig havde premiere med forestillingen "Kilden og Galgen" nedenfor møllen. Optagelserne har været gemt og efterhånden glemt indtil 1999.

Produceret i 1994 og redigeret i 1999 af Niels Hovgaard (16 min., 30 sek.)

<< TILBAGE

Til toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Ferskvandsmuseet | Klostermølle