FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: gl-rye-moelle@post.tele.dk


Særudstilling 2003

Anders Nielsen , Svejstrup Østergård
Den store høvding indenfor andelsbevægelsen.
 

   Anders Nielsen var manden der gjorde Danmark til det førende andelsland i verden. Trods sit beskedne væsen og sit storladne virke var han med til at udvikle den danske andelsbevægelse omkring år 1900 - derfor blev han ofte kaldt for andelshøvdingen.
Han inspirerede landbruget til at gå i gang med helt nye storforetagender, tændte bejstringens ild, forstod samtidig jævnt og folkeligt at anskueliggøre sine planer for almindelig mennesker. Han satte samtidig ind på nye områder, hvor landbruget ikke tidligere havde været. Dels på råstofsiden som foderstoffer og kunstgødning, og dels på salgssiden, hvor det mest kendte er lurmærket smør.

Anders Nielsen var ud af velstående bønder fra Gl. Rye og hans slægt boede på Jægergården , hvor han blev født i 1859. Jægergården hørte til en af de store gårde i Gl. Rye, som var i besiddelse af skov; en 1/6 af Rye Sønderskov. Det var Andres Nielsens oldefar "Laus i Jægergården", der i 1781 sammen med fem andre gårdmænd købte skoven. Dette køb var med til at bringe velstand til de 6 gårde og var samtidig grundlag for byens vækst i næste 100 år.
Anders Nielsens opvækstvilkår var således tilsyneladende både økonomisk og sociale gode, men de var meget usædvanlige på det personlige plan. Faderen Niels Nielsen døde da sønnen kun var 4 år gammel og moderen Maren Andersdatter gifter sig hurtigt igen med en yngre gårdmandssøn og træskokarl fra egnen. Heri var det ikke noget usædvanlig, man fulgte blot almindelig bondekultur. For at drive en rigtig gård og hushold var der brug for både mand og kone. Men kun seks år senere dør moderen også og disse oplevelser må have sat deres spor i den 10 årige dreng. Andres Nielsen beskriver selv i sine erindringer sit gode forhold til stedfaderen, men han forlader gården tidligt og er allerede som 20 årig færdiguddannet landbrugskandidat. Allerede som 22 årig er han ægtemand og ejer af Svejstrup Østergård.


Folk på Svejstrup Østergård

Svejstrup Østergård er en af egnens største og det skortede heller ikke med betænkelighed om det unge par kunne klare driften af den store gård. Blot få år senere starter Anders Nielsens "karrierer" indfor andelsbevægelsen og hustruen Kristine Nielsen overtager gården i forpagtning. Kristine Nielsen var nemlig en selvstændig dame og når husbonden deltog i mange aktiviteter udenfor gården ville hun selv stå med ansvaret for bedriften.

Dette og meget mere fortælles der om i Gl. Rye Mølle og Træskomuseums 2003-udstilling om familien på Svejstrup Østergård og i særdeleshed om Anders Nielsens mange foreningsposter og opstart af andelsforetagender.

Udstillingen kan ses på museet hver dag indtil 1. oktober. Uden for skolernes sommerferie er der dog lukket mandag.


Historisk vandring
 

Søhøjlandets andelshøvding Anders Nielsen, Svejstrup Østergård

Aftentur til Anders Nielsens mindesten og Svejstrup by, hvor der fortælles om de mange andelsforetagender der var en del af hans og familiens liv i Svejstrup.
Anders Nielsen var manden der gjorde Danmark til det førende andelsland i verden. Trods sit beskedne væsen og sit storladne virke var han med til at udvikle den danske andelsbevægelse omkring 1900 - derfor blev han ofte kaldt for andelshøvdingen.

Han inspirerede landbruget til at gå i gang med helt nye storforetagender, tændte begejstringens ild og forstod samtidig jævnt og folkeligt at anskueliggøre sine planer for almindelige mennesker. Han satte samtidig ind på nye områder, hvor landbruget ikke tidligere havde været. Dels på råstofsiden, som foderstoffer og kunstgødning, og dels på salgssiden, hvor det mest kendte er det lurmærkede smør.

I fortællingen berettes der også om hans hustru Kristine Pedersen. Hun kom fra et solidt gårdmandsmiljø på Vestsjælland og var som mange andre gårdmands-døtre blevet uddannet som mejerske.
Det unge ægtepar ankom til Svejstrup Østergård i 1882. Anders Nielsen havde rejst midler igennem slægtninge til køb af gården. Det unge brudepar var henholdsvis 22 og 23 år gamle ved bosættelsen på gården.

Kristine Nielsen indrettede i stuehuset en lille kælder med en hestetrukket smør-centrifuge. Smørret herfra blev afsat til private kunder i Skanderborg og blev leveret i små pyntelige krukker. I 1883 tilbød en lokal købmand at aftage smørret til en topnotering + 5 øre pr. pund. Dette fine resultat må tilskrives Kristine Nielsens gode uddannelse som mejerske, og samtidig besad hun økonomisk sans, der prægede hendes drift af gården under hendes ledelse.
Kristine Nielsen varetog således driften at Svejstrup Østergaard og var den som deltog i det sociale liv i Svejstrup.

Turen bliver en historisk vandring gennem et ægtepars liv i 18- og 1900-tallet og den betydning deres liv havde for udviklingen i det danske landbrug.

Mødested: ved mindestenen for Anders Nielsen, Skanderborgvej lige før Bjedstrup By
Tidspunkt: Tirsdag d. 27. maj kl. 19.00
Pris :10 kr. person


 << TILBAGE Til toppen

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Ferskvandsmuseet | Klostermølle