FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. +45 86 89 86 75
E-mail: gl-rye-moelle@post.tele.dk


MØLLEN | TRÆSKOPRODUKTION | FLYVEPLADSEN

GLASFREMSTILLING | HIMMELBJERGSOUVENIRS | BAGEOVN | VIDEOBIOGRAF


"Petrine"

På museet kan man stifte bekendtskab med Petrine, som formentlig er blevet henrettet i 1600-tallet på områdets rettersted, Galgebakken.

Efter Øm Klosters nedlæggelse i 1560 flyttede man det "Birketing", der tidligere havde fungeret under klostret, til Rye, som havde været den verdslige by til Øm Kloster og efter den tids målestok var forholdsvis stor.

Et Birketing var både dømmende og udøvende, så dermed fulgte, at man også fuldbyrdede de domme, Birketinget havde idømt de anklagede. Straffene var hårde dengang – efter vor tids målestok næsten umenneskelige. Dødsdom for selv de mindste forseelser som f.eks. tyveri.

Dommenes fuldbyrdelse krævede henrettelsessteder, og her finder vi årsagen til de mange, næsten uhyggelige, gade- og stednavne, man i dag støder på i Gl.Rye: "Stejlehøjvej", "Kophøj", "Jammerdalen", "Tinghusvej" – og så "Galgebakken". På Galgebakken hængte man de forbrydere, der ikke fandtes værdige til en "ærlig" død som f.eks. halshugning.

Galgebakken er den første galgebakke i Danmark, der er blevet udgravet – det skete i oktober 1944. Man fandt ret hurtigt frem til galgens stolpehuller. Galgen bestod af de to bærestolper samt en overligger – "galgehammeren". Her endte misdæderne så deres dage, og der var plads til mere end én dødsdømt. Galgehammeren var nemlig godt 4 m lang. Ofrene fik lov til at blive hængende i galgen som føde for fuglene, indtil de faldt ned. Så blev ligene kulet ned i selve højen. Galge med to "klienter". Kalkmaleri
Under udgravningen fandt man skelettet af en kvinde, begravet under galgen i ca. 1½ meters dybde. Skelettet – et kvindeskelet - var nedgravet i lodret stilling, meget sammenkrøbet, men ellers forholdsvis uskadt – bortset fra manglen af et par fingre. Man formoder, at kvinden er blevet bagbundet og ført, først ned igennem Jammerdalen til behørig bespottelse af tilskuerne, og videre til Galgebakken, og at hun her er blevet puttet i en sæk og begravet levende under galgen. Godt nok var hun en synder, men man kunne jo ikke så godt hænge en kvinde op i en galge – her kom respekten for "den kvindelige ære" trods alt først.

Navnet Petrine, har kvindeskelettet fået af Harald Nielsen, som var førstelærer på Gl.Rye Skole. Harald Nielsen havde stor interesse i egnens lokalhistorie og foretog sammen med landsretssagfører Holtet fra Skanderborg udgravningen af Galgebakken. Harald Nielsen havde skelettet stående i en trækasse på loftet og brugte det ind imellem til anskuelighedsundervisning i timerne på Gl.Rye Skole.

 

Petrine

Petrine og hendes trækasse på Lokalhistorisk arkiv i Ry
   

Denne tekst er uddrag af bogen: "Talt og skrevet - mest om Ry-egnen" 
af Poul Kastberg Krogh. Bogen kan købes på Gl.Rye Mølle
   

 << TILBAGE Til toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Ferskvandsmuseet | Klostermølle