FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og 
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: gl-rye-moelle@post.tele.dk


Et juleeventyr fra Ry station anno 1915

Den 24. december 1915 rasede en voldsom snestorm over Danmark. Stormen berørte også det Midtjyske Søhøjland, og togtrafikken mellem Århus og Silkeborg blev standset på grund af de store snemasser. Det betød, at mellem 100 og 150 rejsende strandende på Ry station, hvor de måtte tilbringer juleaften. Ry Højskole og personalet på Ry station sørgede for mad og husly til de mange uindbudte julegæster, og alle fik en mindeværdig juleaften i Ry. Europa var i 1915 præget af krig, død og ødelæggelse, så den imødekommenhed de rejsende blev mødt med gav gode minder fra Ry. Den venlighed, de rejsende mødte fra stationsforstanderen, dennes familie og fra Ry Højskole, gav anledning til at flere rejsende samlede et beløb ind, som skulle bruges på en gave til stationsforstanderen. 

Denne gave i form af en sølvske er nu kommet i Gl. Rye Mølle- og Træskomuseums besiddelse og skal i løbet af de næste år indgå i den egnshistoriske udstilling, som museet har beskrevet i den nye 4 års plan. 

Stationsforstander Henrich Søren Laurits Hansen
Stationsforstanderen under et besøg i København i Frederiksberg Have

Da Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum er det kulturhistoriske lokalmuseum for Ry egnen, var det naturligt for en efterkommer af stationsforstanderen Heinrich Hansen, at kontakte museet med diverse genstande af lokal interesse. 

Stationsforstander Henrich Søren Laurits Hansen blev født i Præstø den 26. januar 1868. Da han var 17 år gammel blev han ansat hos De Danske Statsbaner og hermed var fremtiden sikret for den unge mand i statens tjeneste. I 1890 blev han formodentligt gift med Anna Marie Laurent, der var født i 1867, og den sølvske de fik på deres 25 års bryllupsdag den 20. juni 1915, er også tilkommet museet. 

På skeen fra de strandede rejsende står: 

”Med tak for udsøgt elskværdighed. Juleaften 1915. Flere rejsende”, 

og på sølvbryllupsskeen er Annas og Heinrichs initialer indgraveret. 

Sølvskeer
    
Sammen med de to skeer har museet også modtaget en del fotos, og efterkommerne efter stationsforstanderen har venligst lånt museet det fine lommeur, som Heinrich Hansen brugte til at passe togtiderne med. Lommeuret fik Heinrich formodentligt i 40 års jubilæumsgave, idet indskriften lyder ”1/3 1885 – 1/3 1925. Erindring fra personalet Ry Station.” 
For at skabe sammenhæng og mening i det moderne liv er museet forpligtet til at belyse vores fælles kulturhistorie lokalt, regionalt og nationalt. Det er en vigtig opgave at varetage et lokalområdes kulturhistorie. Uden kendskab til og viden om fortiden er det ikke muligt at forstå nutiden, og dermed kan man ikke skabe en holdbar fremtid for sig selv og for samfundet. Denne lille del af den lokale historie er med til at bringe ny viden om de mennesker, der levede i Ry under 1. verdenskrig og i de brølende tyvere, som var det sidste hele årti Heinrich Søren Laurits Hansen oplevede, idet han døde i august måned 1936 som 68-årig.
 

<<TILBAGE

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Ferskvandsmuseet | Klostermølle