FORSIDE ENGLISH TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: gl-rye-moelle@post.tele.dk


MØLLEN | TRÆSKOPRODUKTION | FLYVEPLADSEN

HIMMELBJERGSOUVENIRS | PETRINE | BAGEOVN | VIDEOBIOGRAF


Glasproduktion i 1500-tallet

Det var ikke tilfældigt, at egnen omkring Gl.Rye i sidste halvdel af 1500-tallet blev midtpunkt for én af de første store glasproduktioner i landet. Det krævede kolossale mængder brændsel at opvarme de store ovne, og brændsel havde man i rige mængder i kraft af skovene.

Skovene var efter reformationen overgået til kongemagten - først og fremmest som jagtdomæne, men Frederik den II, der havde sit jagtslot i Øm Klosters bygninger, besluttede, at de store mængder træ kunne finde anden praktisk anvendelse og samtidig opfylde et stort behov. Adelen var blevet en væsentlig faktor i landets forbedrede økonomi, og med denne rigdom fulgte talrige slotsbyggerier og fester. Til byggeriet skulle bruges rudeglas – til festerne drikkeglas. Man havde ikke selv fagfolk til glasproduktionen, og Frederik II henvendte sig derfor til sin svigerfar, Hertugen af Mecklenburg, som sendte ham et hold tyske glasbrændere. De var imidlertid ikke dygtige nok, og først da den kendte glasbrænder Liborius Trebing kom til Danmark sammen med 10 svende, kom der gang i produktionen.

Glasproduktionen omfattede bl.a. vinduesglas til Skanderborg Slot og Silkeborg Slot - og ikke mindre end 20.000 drikkeglas til Christian IV’s kroning. Det store antal drikkeglas skyldtes den gamle skik med – efter at have tømt sit glas – at smide det bag over skulderen og så bede om et nyt.

 

Glas

Flasken er en såkaldt nønken, ganske lille, af lysegrønt og tyndt glas, men formen er den samme som meget større flasker. Nønken er fundet i hel tilstand i Hyttekær. Den godtgør, at mange lignende nønkens i Københavnske jordbunde er af jysk herkomst.
Den lille salvekrukke - ikke større end en tommelfinger - er fundet hel i sylden af søndre hus i Stenhule. Den er mørkegrøn og meget primitivt gjort. Større krukker af samme form og gods er fundet i Rosenholms voldgrav.   

   

Navne som "Glarbo" (som betyder glashytte), "Hyttekær" og "Stenhule" vidner om datidens storproduktion af glas i skovene omkring Gl.Rye. "Stenhule" var et glasværk af dimensioner. Smelteovnen var bygget som en kuppel af sandsten og skulle kunne tåle en temperatur op til 1400 grader døgnet rundt. Når den ikke kunne holde længere, blev den revet ned og bygget op på ny af nye materialer. Ruinerne af Stenhule-glasværket blev frilagt for få år siden, og man fandt rester af et stort anlæg med huse og ovne – desværre ikke så mange stumper af selve glasproduktionen. En tegning fra dengang - af smelte- og køleovne
 

Glasproduktionen medførte mange lysninger, rydninger, i de store skove omkring Rye (Rye betyder rydning), og omkring århundredskiftet måtte man stoppe "hytterne", idet ressourcerne var opbrugt.

De interessante glasfund fra området ved Glarbo, hvor Liborius Trebing selv boede, er udstillet i museet.

Billede fra udstillingen Billede fra udstillingen

 << TILBAGE

Til toppen af siden

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Ferskvandsmuseet | Klostermølle