FORSIDE TURISTINFORMATION KORT SØG SIDSTE NYT

     
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum
Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: gl-rye-moelle@post.tele.dk


Arrangementer 2003


Tirsdag 26/8 19.00

Byvandring i Gl Rye.
Arr.: Egnsarkivet og Gl Rye Møllelaug og Museumsforening

Søndag 7/9 10.00-
16.00
Levende Museum: Møllen kører, Savværk er i drift, Træskomanden laver træsko, Bagning i den gamle bageovn, Rundvisning på museet

 

Historisk By-vandring i Gl. Rye.

Tirsdag d. 26. august kl. 19.00 på Gl. Rye torv.

Gl. Rye er så fyldt af historie og gode historier at Egnsarkivet for Ry Kommune og Gl. Rye Mølle og Træskomuseum vil dele ud af den. Grundlovsdag, torsdag d. 5. juni kl 14.00 vil repræsentanter for egnsarkiv og museum følge en rute i den gamle bydel i Gl. Rye. Komme omkring kirke og kro og dele facts og fortælling om byen med dem, som møder op.
Arrangementet er en del af de mange tilbud, som står i den folder Søhøjlandets Økomuseum og Ry Turistbureau netop har udgivet, og hvis motto er ”Historier i Søhøjlandet”. Ser man tilbuddene her opdager man at området vrimler med historier.
Arrangementet indgår desuden i rækken af Gl. Rye Mølle og Træskomuseums historiske vandringer i 2003 og vil blive gentaget d. 26. august.

Gl. Rye’s historie er præget af konge og kirke og forbindelsen med Øm Kloster. Skovene omkring byen var i middelalderen kongens vildtbaner og pilgrimme valfartede til Øm Kloster, St. Sørens kilde og dermed også kirken i Gl. Rye.
I spændingsfeltet mellem konge og kirke opstår en rig og spændende kultur, der spores i hverdag, tradition og natur.

Om dette og meget mere vil der blive fortalt på byvandringen. Turen ender på Galgebakken med historien om Petrines sørgelige skæbne.

Toppen af siden
 


Sæsonåbning af Gl. Rye Mølle og Træskomuseum
– Åbning af særudstilling

Gl.Rye, den 4/5-2003

På Gl Rye Mølle og Træskomuseum blev sæsonen i dag indledt med afsløring af en særudstilling om "andelshøvdingen" Anders Nielsen, Svejstrup Østergård.

Borgmester Jonna Grønver holdt åbningstalen og var behjælpelig med at trække afdækningen af de nyopsatte plancer. Dernæst fortalte primus motor i  udstillingen, næstformand Poul Nielsen, en af de mange historer, som knytter sig til den driftige bonde.

Udstillingen kan ses på museet hver dag indtil 1. oktober. Uden for skolernes sommerferie er der dog lukket mandag.

Særudstilling 2003 - Anders Nielsen , Svejstrup Østergård
Den store høvding indenfor andelsbevægelsen.


Anders Nielsen var manden der gjorde Danmark til det førende andelsland i verden. Trods sit beskedne væsen og sit storladne virke var han med til at udvikle den danske andelsbevægelse omkring år 1900 - derfor blev han ofte kaldt for andelshøvdingen.
Han inspirerede landbruget til at gå i gang med helt nye storforetagender, tændte bejstringens ild, forstod samtidig jævnt og folkeligt at anskueliggøre sine planer for almindelig mennesker. Han satte samtidig ind på nye områder, hvor landbruget ikke tidligere havde været. Dels på råstofsiden som foderstoffer og kunstgødning, og dels på salgssiden, hvor det mest kendte er lurmærket smør.

Andres Nielsen var ud af velstående bønder fra Gl. Rye og hans slægt boede på Jægergården , hvor han blev født i 1859. Jægergården hørte til en af de store gårde i Gl. Rye, som var i besiddelse af skov; en 1/6 af Rye Sønderskov. Det var Andres Nielsens oldefar "Laus i Jægergården", der i 1781 sammen med fem andre gårdmænd købte skoven. Dette køb var med til at bringe velstand til de 6 gårde og var samtidig grundlag for byens vækst i næste 100 år.
Anders Nielsens opvækstvilkår var således tilsyneladende både økonomisk og sociale gode, men de var meget usædvanlige på det personlige plan. Faderen Niels Nielsen døde da sønnen kun var 4 år gammel og moderen Maren Andersdatter gifter sig hurtigt igen med en yngre gårdmandssøn og træskokarl fra egnen. Heri var det ikke noget usædvanlig, man fulgte blot almindelig bondekultur. For at drive en rigtig gård og hushold var der brug for både mand og kone. Men kun seks år senere dør moderen også og disse oplevelser må have sat deres spor i den 10 årige dreng. Andres Nielsen beskriver selv i sine erindringer sit gode forhold til stedfaderen, men han forlader gården tidligt og er allerede som 20 årig færdiguddannet landbrugskandidat. Allerede som 22 årig er han ægtemand og ejer af Svejstrup Østergård.

Svejstrup Østergård er en af egnens største og det skortede heller ikke med betænkelighed om det unge par kunne klare driften af den store gård. Blot få år senere starter Anders Nielsens "karrierer" indfor andelsbevægelsen og hustruen Kristine Nielsen overtager gården i forpagtning. Kristine Nielsen var nemlig en selvstændig dame og når husbonden deltog i mange aktiviteter udenfor gården ville hun selv stå med ansvaret for bedriften.

Dette og meget mere fortælles der om i Gl. Rye Mølle og Træskomuseums 2003-udstilling om familien på Svejstrup Østergård og i særdeleshed om Andres Nielsens mange foreningsposter og opstart af andelsforetagender.
 


Træskomænd i arbejde på museet Levende museum:
Museets frivillige medarbejdere gør meget ud af at levendegøre de gamle håndværk. Derfor arrangeres der i sommerhalvåret dage hvor der er 4-6 aktiviteter. Det kan være mølleri, træskohåndværk, skomageri, bageri, smedje, pilefletning, savværk, snedker m.fl.

Til toppen af siden

 

Landsdækkende Mølledag 
Hvert år er der på flere hundrede vind- og vandmøller i Danmark en åbent-hus-dag. På nogle møller, som normalt ikke er åbne er der denne dag adgang og på Gl.Rye Mølle har der i en årrække været holdt møllemarked på denne dag.
På markedsdagen er der forskellige boder med kunsthåndværk og mad og drikke som i "gamle dage". I museet og på pladsen uden for er der mulighed for at se nogle af de gamle håndværk levendegjort og der er underholdning, lotteri og gøgl.

Til toppen af siden

 
   
 << TILBAGE Til toppen

 

Skanderborg Museum | Øm Kloster Museum | Ferskvandsmuseet | Klostermølle