Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


Litteraturliste:

Brød og bagning
H. P. Hansen "Bondens Brød", Sprog og kultur
Inge Bøndergaard Jakobsen "Om bagning i gamle dage", Sprog og Kultur,
Institut for jysk sprog og kulturforskning bind 11 1942
T. Kragelund "Rug - Mel - Bagning", Sprog og kultur
Ole Højrup "Landbokvinden", Chr Eilers forlag 1964
Søren Moses "Toftegårds Bagehus", Mark og Montre 1995,
Ribe Amts Museumsråd.
Peter Michelsen Ildsteder og opvarmning på frilandsmuseet, 1969
Steensens illustrerede almanak, 1944 (bageovn)
Glasproduktion
Thelma Jexlev, Peter Riismøller, Mogens Schlüter "Dansk glas i Rennæssancetid 1550 - 1650"
Møller og mølleri
Ole Mortensøn,
Hans Larsen
"Møller og Møllerfolk - på Langeland",
Langelands Museum, 1982
"Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993"
Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen
Træsko
A Milling "I skovlovringernes hjemegn ved Himmelbjerget...", Julegranen 1953
J.C. Schythe "Træskofabrikation" , Skanderborg Amt, 1943
Rasmus Bording "Fra træskoegnen"
Ella Jensen "Spørgeliste vedrørende træsko og træskomageri"
T. Kragelund "Træsko", Sprog og Kultur
Harald Nielsen "Træskomageri i Rye sogn i 19. Aarhundrede"
Keld Dalsgaard Larsen "Træskomageriet i Midtjylland - fra landhåndværk til industri", Århus Stifts Årbøger 1995-96.
Birthe Stig Jørgensen "Træskomageriet på Silkeborgegnen i 1800-tallet",
Folk og Kultur 1973
Håndværkstraditioner i østjylland Håndværkstraditioner i østjylland Kr. 40,00
Egnshistorie
Glimt af Ry-egnens historie Poul Kastberg Krogh "Glimt af Ry-egnens historie",
Ry bogtrykkeri 1993
Kr. 39,50
Ry-egnen - et stykke Danmarkshistorie Poul Kastberg Krogh "Ry-egnen - et stykke Danmarkshistorie",
Ry Bogtrykkeri, 1994
Kr. 89,50
Poul Kastberg Krogh "Talt og skrevet - mest om Ry-egnen",
Ry Bogtrykkeri 1997
Kr. 89,50
Sagn og myter fra Ry-egnen Poul Kastberg Krogh "Sagn og myter fra Ry-egnen",
Ry Bogtrykkeri 1999
Kr. 26,00
= Kan købes på Gl.Rye Mølle
   
<< TILBAGE
Til toppen af siden

 

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt