Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


Gl. Rye, d. 15. april – 2004

PressemeddelelseNy kulturformidler på Gl. Rye Mølle og Træskomuseum

Ry-egnens kulturhistoriske museum, Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, holder fast i sin faglige og professionelle profil, med ansættelsen af Lars Pagh som ny kulturformidler.
Pr. 15. april overtager Lars Pagh stillingen efter Marie Krogh-Nielsen, der har søgt nye udfordringer.
 

    Lars Pagh er BA i middelalderarkæologi og i gang med kandidatoverbygningen i historie på Aarhus Universitet. Han har desuden arbejdet med kulturformidling på Øm Kloster Museum de seneste tre år, er ansat som timelærer på Ry Højskole, og stod forrige år for et spændende projekt i samarbejde med Jochen Meyer fra Ferskvandsmuseet, hvor de byggede en kopi af en udspændt stammebåd.  

Gl. Rye Mølle og Træskomuseum ansatte som led i opfyldningen af sin ambitiøse fire-års plan Marie Krogh-Nielsen som kulturformidler i sommeren 2003. Marie har nu været nødt til at opsige sin stilling, idet hun har fået et attraktivt job på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som hun tiltræder d. 1. maj. I den forholdsvis korte tid, Marie har været tilknyttet Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, har hun bl.a. udviklet et meget spændende skoletjeneste-materiale, i samarbejde med Ulla Linderoth fra Ferskvandsmuseet, ligesom hun netop har færdiggjort en ny udstilling om flygtningelejren ved Rye flyveplads – en udstilling der præsenteres ved museets sæsonåbning d. 1. maj. Det er med stor beklagelse, men også med stor forståelse, at museet nu tager afsked med Marie Krogh-Nielsen.

Heldigvis stod afløseren klar i kulissen. Den 34-årige Lars Pagh bor i Ry, kender de tre samarbejdende museer i kommunen indgående, og har efterhånden udviklet en omfattende lokalhistorisk viden. Lars har sagt ja til at fortsætte Maries arbejde på Gl. Rye Mølle og Træskomuseum sæsonen ud, så kontinuiteten bevares, og museet fortsat kan udvikle sin lokalhistoriske profil.

Lars Pagh vil først og fremmest komme til at arbejde med at videreudvikle den skoletjeneste, som Marie Krogh-Nielsen har været med til at søsætte, og som Gl. Rye Mølle og Træskomuseum, i tæt samarbejde med Ferskvandsmuseet og Øm Kloster Museum, nu tilbyder til folkeskoler, primært 4.-7. klassetrin. Museerne vil således satse på at udvikle sig i retning af at lave levende formidling i stadig stigende grad, så det at gå på museum i Gl. Rye – ud over at komme ind og se de forskellige udstillinger – også kommer til at handle om at komme ud i området. Ud at opleve naturen og kulturen, samtidig med at man får fortalt historien.

Ud over at Gl. Rye Mølle og Træskomuseum med ansættelsen af Lars Pagh fortsat råder over en professionel kulturformidler, har museet vinteren igennem været i gang med at forbedre sine udstillinger. Som nævnt er der en ny udstilling om flygtningelejren klar, og der er også andre udstillinger på bedding. Museet håber på, at disse nye udstillinger, sammen med den nye skoletjeneste og forskellige arrangementer i form af levende museum, mølledag og ture til nogle af egnens historiske steder sæsonen igennem, vil bidrage til øget publikumsinteresse og opmærksomhed omkring museets aktiviteter.

Lars Pagh glæder sig meget til at komme i gang med arbejdet på Gl. Rye Mølle og Træskomuseum. Der er gode faciliteter i den gamle mølle, museet råder over en stor og interessant samling, og der er en god lokal opbakning til museet i Gl. Rye. Lars har stor respekt for det arbejde, der hidtil er ydet med at få museet op på det stade det befinder sig på i dag, og glæder sig til at være med til at udvikle nye udstillinger, og søsætte nye, spændende projekter.
 
 
<< TILBAGE

 
Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt