Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


Dieselmotoren Mias
- et klenodie på Gl. Rye Mølle og Træskomuseum

På Gl. Rye Mølle og Træskmuseum har der siden 1931 stået en dieselmotor af mærket Mias fra Møller og Jochumsen Maskinfabrik i Horsens. Dieselmotoren har haft to funktioner på Gl. Rye Mølle. Den har været hjælpemotor for møllen, når der ikke var tilstrækkelig vind til at drive møllen. Vindforholdene er ikke optimale i Gl. Rye på grund af de store skove, som omgiver byen. Desuden har den drevet rundsaven på det gamle savværk, der har været en del af Gl. Rye Mølle. Motoren fungerede frem til begyndelsen af 1970’erne, hvor savværket ophørte med at fungere.

For første gang i over 70 år befinder dieselmotoren Mias sig ikke længere på Gl. Ry Mølle. Kort før jul blev den kørt til Nordjylland, hvor den nu skal have den helt store renovering, så den atter kan trække saven på savværket.

Motorprojektet
Da Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening overtog Gl. Rye Mølle i 1990 var der ingen umiddelbare spor efter motoren. Men under oprydning i det gamle savværk dukkede store støbegenstande, svinghjul etc. frem. Ingen var klar over, hvor meget af motoren, der var bevaret. Først da et par af museets frivillige samlede de fundne motordele blev det til en næsten hel motor. To vigtige genstande manglede dog: stemplet og plejlstangen. Det krævede altså en hovedrenovering, og de sidste vigtige dele af motoren for at få den til at køre igen.

Der er tre gode grunde til at renovere dieselmotoren Mias:

  • For det første er savværket i dag en del af det levende museum. Saven giver en vidunderlig lyd og duft, når det friske træ skæres op på det gamle savbord. Den historiske værdi ved savværket vil blive væsentligt forbedret, når den gamle dieselmotor igen bliver en del af det.

  • For det andet er motoren sandsynligvis den eneste bevarede af sin type i Danmark. Denne type dieselmotor har nemlig kun været produceret i få eksemplarer.

  • For det tredje er motoren vigtig i fortællingen om savværket og skovenes kulturhistorie. Samtidig repræsenterer den også den tekniske udvikling af vindmøllerne.

I forbindelse med renovering af dieselmotoren udarbejdes desuden en udstilling om savværket og skovbrug.
 


Savværket på Gl.Rye Mølle


Hvornår er dieselmotoren renoveret og genopstillet?
Museet ønsker, at renoveringen skal udføres i en sådan kvalitet, at motoren kan fungere som en del af det levende museum mange år ud i fremtiden. Det vurderes, at renoveringen af motoren vil forløbe over to år, blandt andet på grund af støbetider på nye dele til motoren. Smeden Steffen Steffensen sørger for i samarbejde med Dansk Motor- og maskinsamling for de nystøbte dele samt reparation af motoren.
Montering af motor, støbning af fundament m.v. foretages af en gruppe af museets frivillige, der med stor entusiasme har igangsat Motorprojektet.

Renoveringen og genopstillingen af dieselmotoren kan kun lade sig gøre med støtte fra private fonde og med offentlige midler. På nuværende tidspunkt er Motorprojektet blevet støttet med 50.000 kr. fra Augustinus Fonden og med 30.000 kr. fra BG Bank i Ry, Gl. Rye Sparekasses fond. Endelig har Ry Kommune stillet en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Gl. Rye Mølle og Træskomuseum modtager gerne alle former for støtte til Motorprojektet. Økonomisk støtte er selvfølgelig altid velkommen, men erfaringer med og viden om gamle dieselmotorer kan museet også bruge. Gl. Rye Mølle og Træskomuseum råder ikke selv over et (maskin)værksted, men vil meget gerne benytte ét i forbindelse med opstilling af motoren, udvikling og produktion af brændstof- og kølevandstank samt i forbindelse med etablering af kraftoverførelse.
Har Motorprojektet vakt interesse er man velkommen til at kontakte Gl. Rye Mølle og Træskomuseum på tlf. 86898675.

 
TILBAGE
Til toppen af siden

 

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt