Gl.Rye Mølle og Træskomuseum

Gl.Rye Mølle og
Træskomuseum

Møllestien 5, Gl.Rye, 8680 Ry
Tel. 86 89 86 75
E-mail: grm@ecomuseum.dk


Gl. Rye Mølle og Træskomuseum blåstemplet

Ved Århus Amts Museumsråds årsmøde d. 13 marts 2002 vedtog et enigt råd at optage Gl. Rye Mølle og Træskomuseum som kulturhistorisk lokalmuseum. Det associerede medlemskab af rådet er en blåstempling af det lokale museum og giver adgang til konserveringsfaciliteterne i Århus Amt og mulighed for at få information ud sammen med de andre museer, som er medlemmer. Endvidere forventer museet at kunne drage nytte af den fælles viden og kompetence i museumssamarbejdet i Århus Amt.

En af begrundelserne for at det nu er blevet muligt at blive medlem er ønsket om en øget professionalisme og etableringen af samarbejdet med Øm Kloster Museum, som har bevirket at Museumsinspektør cand. mag. Bo Gregersen har tilknytning til Gl. Rye Mølle en dag om ugen. Derudover har museet de sidste år fået driftstilskud fra Ry Kommune.

Gl. Rye Mølle- og Træskomuseum bygger sit virke på det museumsarbejde, som startede i Gl. Rye og omegns Museumsforening i 1984. Denne forening stod bag det første træskomuseum som blev åbnet d. 14. april 1984.
Få år efter indvielsen var museet dog i pladsnød, da det viste sig at der var overvældende interesse for træskoproduktionen i det midtjyske område. Derfor kom det belejligt at Gl. Rye Møllelaug i 1991 inviterede til et samarbejde om museumsdriften.

Gl. Rye Møllelaug blev stiftet i 1989 med det formål at bevare den gamle vindmølle, som er bygget i 1872. Ved hjælp af en bevilling fra Ry Kommune blev det muligt at erhverve bygningen da den sidste møller, Thorvald  Jensen, i 1990 ønskede at trække sig tilbage. Allerede i sommeren 1990 blev bygningerne åbnet for offentligheden og efter Træskomuseets indflytning i 1991 var grunden lagt til det lille egnsmuseums virke.

Der er i museumsforeningens vedtægter præciseret at formålet er ”… at bevare Gl Rye Mølle som et historisk mindesmærke, en turistmæssig attraktion og som et mål for lokalhistorisk undervisning, samt at oprette og drive et egnshistorisk museum.”

Museet forsøger gennem registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse den lokale kulturhistorie. Den besøgende kan på Gl. Rye Mølle bl.a. se udstillinger om mølleri, træskoproduktion i 1800-tallet, besættelsestiden og flygtningelejren ved Rye, himmebjergsouvenirs og glasfremstilling i Glarbo. Af nyere tiltag kan nævnes at museet i øjeblikket arbejder med skovenes historie fra oldtid til nutid. Museet har i 2001 reetableret Gl. Rye Mølles savværk fra 1924 samt opsat en mindre udstilling om skovens historie.
Museet råder i sin samling over ca. 4000 genstande. Dog modtager museet fortsat gerne effekter og historierne om dem. Især hvis de er mere end 50 år gamle.

På formidlingsområdet arbejder et antal frivillige med at levendegøre museet i sommerperioden. I år planlægges mindst 5 dage med ”Levende Museum”.

For at skabe sammenhæng og hensigtsmæssighed i museets arbejde er der udarbejdet en museumsplan.

I lyset af Gl. Rye Mølle- og Træskomuseums optagelse i Århus Amts Museumsråd ses der frem til de kommende års arbejde med professionaliseringen af museumsdriften og et fortsat godt samarbejde med Ry Kommune.

  

TILBAGE

Til toppen af siden

 

Gl.Rye Mølle og Træskomuseum | Information | Arrangementer | Faste udstillinger
Særudstillinger | Litteraturhenvisninger | Brochurer | English | Kontakt