Ferskvandsmuseets forside

Ferskvandsmuseet
Købmandsgården 1, 8680 Ry
Tlf. 8689 0199
E-mail:fmr@ferskvandsmuseet.dk


    
Skibslauget Gl. Turisten

Den 10.1.2002 stiftedes Skibslauget Gl. Turisten med et møde på Ferskvandsmuseet.

Skibslauget har taget ansvar for at værne om skibet
Gl. Turisten fra 1922 og for at bevare det som flydende kulturminde i sin hjemhavn.

I august 2001 købte Ferskvandsmuseet den gamle passagermotorbåd for at forhindre at den forsvandt fra Ry. Indtil 1975 sejlede den som turistskib til Himmelbjerget indtil det kom på private hænder i august 2001 og som for tiden istandsættes på Ry Bådebyggeri. Læs mere

Der er udarbejdet et nyt prospekt om Gl. Turisten, der gør status over museets viden om skibet indtil nu. Åbner en PDF-fil, som kræver at du har Acrobat Reader installeret. Programmet kan hentes gratis på www.adobe.com(Pdf-fil 1,9 Mb)

Jørgen Jensen, Ry Bådebyggeri

Jørgen Jensen,
Ry Bådebyggeri tilpasser
en klædningsplanke i
november 2001
    

Laugets medlemmer er med til at restaurere skibet, vedligeholde og drive det. De holder øje med båden, skaber liv ombord med socialt samvær og fornøjelige ture. Skibets historie skal udforskes, dokumenteres og formidles med spændende og hyggelige tur på søerne mellem Ry og Silkeborg.

Bliv medlem i Skibslauget!

Formand for Skibslauget Gl. Turisten:
Ove Jacobsen
Tlf.: 86 89 14 11

 

Turisten 1925
1925
Turisten 1929
1929
Turisten 1945
1945
Turisten 1947
1947
Turisten 1955
1955
Turisten 1999
1999
Turisten 2001
2001
 

 

<< TILBAGE

Toppen af siden

 

Information | Arrangementer | Faste udstillinger | Særudstillinger
Forskning | Brochurer | Links | Besøgssteder | English